Astrids beretning: Det værste er…

Det værste er hans mangel på loyalitet. Hans mangel på et minimum af etik ved enhver lejlighed, hvor der byder sig en mulighed for, at han kan gøre sig interessant i andres øjne på min bekostning. Den Gyldne Regel siger ham ingenting. Der gælder efter hans opfattelse altid andre regler for ham end for alle andre mennesker. Hans værste regel er, at ansvaret for hans egne handlinger eller undladelser aldrig er hans eget. Det er altid andres skyld.

Jeg er en NT kvinde, der i 24 år har levet sammen med en mand med Aspergers autisme. Det er sådan set diagnosticeret hos en psykolog. Men han gik sin vej fra konsultationen i samme sekund, psykologen gjorde det klart for ham, at han er inden for autisme spektret. Vi er stadig gift. Jeg føler et stort ansvar for ham og drager omsorg for ham. Vi har to døtre, der begge er NT.

Det værste er den manglende ping-pong. At det er umuligt at opnå en intelligent, meningsfyldt og gensidig samtale med ham. At jeg for fredens skyld er tvunget til at lade som om han er meget begavet til trods for, at han ikke forstår helt elementære ting; ikke kan følge en samtale udover de første tre ord; afbryder; skifter emne; ikke kan se sammenhæng mellem årsag og virkning; ikke kan fastholde nogen rød tråd; ikke kan deltage i en gensidig og analyserende dialog, men bliver irritabel og går sin vej. Han kan akkumulere fakta, som en computer, men ikke vurdere eller analysere. Han har en karriere som forsker. Jeg er selv forsker.

Det værste er hans dårlige impulskontrol. Det har i mange år tvunget os andre i familien til at leve på listefod af frygt for hans irritabilitet og pludselige raserianfald.

Det værste er, at der ingen redningskranse er noget sted. Hverken hos statsforvaltning, sundhedsstyrelsen eller psykiatrien har jeg fundet faglig viden om de realiteter, neurotypiske familiemedlemmer lever med i hjem, hvor der er en voksen med de gennemgribende begrænsninger, der hører til aspergers syndrom og højt fungerende autisme. Jeg har talt med professionelle sundhedspersoner, som i fulde alvor påstår, at autisme forstyrrelse kun er noget, børn kan have.

Det har rystet mig at opdage, at offentlige myndigheder, der har en eller anden faglig tilgang til autisme, viger uden om at anlægge et helhedssyn på familien, når et voksent familiemedlem er på autisme spektret. Man kan næsten kalde manglen på helhedssyn for en slags autistisk måde at fungere på. Den her hjemmeside er det eneste sted, jeg kender, der bringer viden og støtte til NT ægtefæller, der er fanget i det ensomme liv med en voksen ”højt” fungerende autist. Jeg skriver dette i håb om, at andre kan føle sig lidt mindre ensomme.

Egentlig ved jeg ikke, hvad der er det værste. Den ene dag er det én ting, dagen efter er det noget andet, der træder i forgrunden. Det er summen af det hele. De mange, mange ting, der er en følge af hans usynlige autisme forstyrrelse. Bedst som jeg tror, at NU har han endelig forstået, at det ikke er i orden at viderefortælle dybt private og intime ting om mig, som kun kan betros mellem ægtefæller indbyrdes, så gør han det igen. Og igen. Tiøren falder aldrig. Når jeg spørger ”jamen hvordan kunne du gøre det? Vi har jo lige talt om det, og du sagde, at nu forstod du, og det vil ikke gentage sig”, – så kommer hans svar: ”Jamen det var jo, da vi var sammen med Anne og Ulrik. Du har ikke sagt, at det også skulle gælde ved Peter og Ullas sølvbryllup. Det er din egen skyld.”

Min skyld! Mit ansvar! Aldrig hans skyld. Aldrig hans ansvar.

Hans asperger-hjerne får vendt det på hovedet. Hvem er det, der bliver ved med at sprede det rygte, at folk med aspergers syndrom er ekstremt højt begavede og har en helgenagtig moral? Et fundamentalt kendetegn ved intelligens er, så vidt jeg ved, evnen til at lære af erfaringer og omsætte erfaringer til andre situationer, så man ikke bliver ved med at begå de samme dumheder.

Det store problem for mig er: Skal jeg undertrykke min vrede i disse situationer og udvikle en kræftsvulst i stedet? Eller skal jeg sige rent ud: Det kan du ikke tillade dig. Og i så tilfælde udsætte mig for hans omgående surmuleri og passive aggression, foruden det barnagtige: ”Jamen, hvordan skal JEG ellers kunne holde en tale, når jeg ingenting må sige! Du skal ALTID kritisere.”

Altid og Aldrig. Ingenting imellem. Ingen nuancer. Sort-hvidt.  JEG vil holde tale. Det handler om Mig, Mig. Mit behov. Min mand hører til den udadvendte aspergertype og er besat af, at andre skal kunne lide ham.

Lige meget hvad jeg gør eller ikke gør i disse situationer, så bliver jeg taberen. Han fatter ikke og kan ikke lære det. Han kan ikke gøre for det, siger jeg til mig selv. Eller kan han alligevel lidt? Han kan jo godt overholde de fundamentale sociale regler på sit forskerjob det meste af tiden, selv om der har været personalesager. Her gør han sig umage for ikke at falde igennem. Men i privatlivet gør han sig ingen umage.

Det slår mig igen og igen med forundring, hvordan en voksen mand i en moden alder det ene øjeblik kan være ekstremt ondskabsfuld – og så det næste øjeblik opføre sig som uskyldigheden selv. Ja ikke bare uskyldigheden, men som den forurettede part. Det er stressende for mig. Det er især stressende, at han aldrig angrer sine udfald, aldrig søger forsoning. Han går bare upåvirket videre med sit eget, mens jeg er overladt til at være alene om at skulle hele de sår, han forvolder.

Lige som de fleste voksne med asperger erkender min mand ikke, at han har en alvorlig forstyrrelse, og han erkender ikke, hvad hans forstyrrelse indebærer for mig og vores døtre. Den manglende mentaliseringsevne og manglende selvindsigt er en frygtelig side af AS. Dét er måske det værste: At en voksen, veluddannet mand lever i bekvem benægtelse af sin forstyrrelse og lader kone og børn bære de byrder, hans forstyrrelse er årsag til. Det er svært, for jeg har samtidig ondt af ham og holder grundlæggende af ham. Hvis bare han kunne acceptere sig selv som den, han er og acceptere, at han har brug for støtte, professionel støtte, til at lære nogle måder, der gør livet lettere både for ham selv og for os andre i familien, som jeg tror, han holder af på sin egen måde.

Nej, det er stadig ikke det værste. Det værste er, at de gange, han har malet sig ind i en krog med en pinlig løgn, så kan han pludselig godt bruge sin aspergerdiagnose. Så trækker han selv asperger kortet  og siger: ”Jeg kan ikke gøre for det på grund af min asperger.”

Men resten af tiden er der dødsstraf for at sige asperger-ordet. Jeg og vores store døtre er nødt til at lade som om, hvis vi skal beskytte os mod hans reaktioner. Han har ikke brug for hjælp, mener han! Han har jo ingen problemer!

”Hvordan kan du holde det ud? Ingen har pligt til at lade sig drive til vanvid,” siger den præst, jeg betroede mig til.

Jeg fortalte præsten, hvordan samtaler kører i ring. Hvordan det er at leve med en ægtefælle, der har et ego som et umodent barn. Hvordan jeg konstant tillægges motiver, jeg ikke har. Hvordan intet bliver forstået. Hvordan min mand bare skifter emne efter fem sekunder og går i gang med at snakke om sig selv. Jeg fortalte også præsten om den operation, jeg gennemgik sidste år. Datoen var fastsat af sygehuset to uger i forvejen. Dagen før jeg skulle opereres, siger jeg til min mand, at du er der vel, når jeg vågner på opvågningsstuen? Omgående gik min mand i barnligt-fornærmet-modus over så urimelig en forventning, for han havde nemlig lige aftalt med en bekendt, at de skulle hen og se en udstilling netop den dag. Og det kunne ikke laves om, det kunne jeg nok forstå, ikke? Han kunne ikke engang huske, hvorfor han havde taget en fridag netop den dag, jeg skulle opereres.

Jeg husker, hvordan jeg fik åndenød, og hvordan jeg bagefter fik samlet mig til at spørge ham: Hvornår præcis har du lavet den aftale? Det svarede han ikke på, men gik forurettet hjemmefra. Jeg måtte bestille en taxa til sygehuset. Da lægen kom for at gå alting igennem med mig før operationen, fik jeg sagt, at hun skulle indføre min ældste datter i journalen som min nærmeste pårørende. Hvis der blev brug for at kontakte pårørende, så var det hende og ikke min mand, der skulle kontaktes. Han er autist, sagde jeg uden nærmere forklaring, og lægen så på mig med kloge øjne og sagde, at hun forstod. Min datter blev omgående indført som nærmeste pårørende.

Jeg græder stadig, når jeg tænker på den læge. Hendes forståelse var så dyrebar for mig. Jeg er så vant til at klare mig uden andres medfølelse, uden andres forståelse, for hvordan kan andre mennesker forstå, hvad det vil sige at leve i ægteskab med en autist, hvis de ikke selv har oplevet det?

I de første år af vores ægteskab anede jeg ikke, hvad der var galt. Jeg levede på grænsen til depression og forsøgte alt for at gøre ham tilpas. Min mand fortalte mig dagligt, at det var mig, der var noget i vejen med. Ingen af de psykologer, jeg opsøgte, kunne lægge to og to sammen, selv om jeg kom med lange lister over ting, som jeg siden blev klar over er klassiske tegn på, at der er autisme til stede i ægteskabet. Jeg mistede troen på mig selv og holdt op med at se venner og gæster.

Det blev børnene, der blev min redning. Da de kom til, blev hans dysfunktioner tydeligere. Han reagerede ikke på deres gråd, han kunne ikke lide at holde dem i sine arme, han skreg lige ind i ansigtet på sine spædbørn, når de gav lyd fra sig. Han var ikke i stand til at undertrykke og udsætte sine egne behov til fordel for et spædbarns akutte behov. Han satte den yngste på 11 måneder i badekarret med vand, mens jeg ikke var hjemme, og lod hende være alene der, så han kunne sidde med sin PC i stuen. Den store på fem år løb i panik ind efter naboen, da hun opdagede, at lillesøster var alene i badet, grædende og iskold. Vores daværende nabo, der var pensioneret sygeplejerske, babysittede tit for os. Storesøster skreg af rædsel og nægtede at have med sin far at gøre. Han bagatelliserede det hele og grinede bare. Efter hans mening var det bare os andre, der overdrev vildt, han havde jo ingen problemer!

. Det blev dråben. Jeg bad ham flytte, ellers ville jeg om nødvendigt trække ham igennem en sag om omsorgssvigt. For første gang havde jeg en udenforstående, der bekræftede det, der var sket. Det værste var, at det ikke var det skete, der plagede ham. Hans bekymring gik udelukkende på, hvad andre ville sige om ham, hvis de hørte det.

I flere år havde vi to boliger. Det var min nabo, der satte mig på sporet af Aspergers syndrom, og det gjorde det lettere for mig at se på min mand gennem andre briller. Så vidt jeg ved, vælger de fleste at blive skilt, og det respekterer jeg. Det har jeg så ikke selv gjort. Enhver har sine holdninger og værdier, og om det fører til, at man går sin vej eller fortsætter i ægteskabet, det er noget personligt. Jeg lever inden for rammerne af et ægteskab, men jeg har opgivet enhver drøm om gensidighed, og jeg redder ham ikke længere fra de pinlige situationer, han bringer sig i. Det er alt for stressende for mig. Men jeg tror, at hvis jeg på et tidligt tidspunkt havde haft den viden om asperger autisme, jeg har i dag, så havde jeg sandsynligvis truffet et andet valg.

Astrid

 

30 comments for “Astrids beretning: Det værste er…

 1. AFJ
  27. november 2015 at 19:31

  Det er fuldstændig som at høre min bror beskrevet. Det er altså også ekstremt hårdt at være søskende til en aspergers. Jeg er lillebror og så altid op til min bror. Jeg følte at det var mig der var noget galt med.. han fik mig til at føle mig forkert og sårede mig meget med hans ligegyldige adfærd. Han gav aldrig følelsen af nærvær og interesse Aldrig en følelse af at blive set. Nu ved jeg han har aspergers og hvor meget jeg har lidt under det. Det var ikke mig der var noget galt med.. det var ham.

 2. Ch
  14. december 2015 at 22:00

  Jeg er vokset op med en mor, der lyder som om hun har haft og stadig har ASF,
  Manglende evne til indlevelse og empati, altid egne behov skulle dækkes
  Manglende impulskontrol og behovsudsættelse
  Gav min bror skyld for alt og slog ham, mente seriøst at han skabte splid mellem hende og andre familie medlemmer. Brugte mig til at dække egne behov når hun var ensom.
  Jeg skulle gøre hende glad og tilfreds, når jeg nu som voksen ikke gør det mere, har hun ingen interesse i mig. Hun tager ikke initiativ og kan ikke være i dialog. Kun fortælle om sig selv og hvordan hun har det.
  Hele min barndom, min ungdom og en stor del af min voksne tilværelse, har jeg haft travlt med at sørge for min mor følte sig vigtig, elsket og glad. Haft travlt med at redde hende ud af pinlige situationer, ja faktisk forsøgt at opdrage hende. Men intet af det har nyttet. Min far var “normal” men gik fra min mor da vi var små og må nok betegnes som følelsesmæssigt afstumpet, han gjorde intet for at vi skulle ha det godt. Igennem de sidste 15 år har jeg gået i terapi og i min barndom haft en bedstemor, vi så i lange perioder hvert år samt andre kvinder der gav mig omsorg.
  Det har været hårdt, ensomt og jeg kæmper stadig med at føle mig usynlig, uelsket, værdiløs og bange.
  Ingen børn bør vokse op med en forældre uden forældreevne eller uden indsigt om mangel på det og deraf godtagelse af vejledning. INGEN!

 3. Sarah
  2. januar 2016 at 14:07

  I think that finding this page may well have saved my sanity; in the midst of trying to divorce a high functioning Aspie (been trying for 11 years now but finally got the decree nisi) I finally feel vindicated and less alone in the crazy making maelstrom that is an autistic “marriage”. Thank you.

 4. Ev
  8. januar 2016 at 11:14

  Kære alle, jeg sidder med vidt åbne øjne og en kæmpe AHA oplevelse. Hvor er det befriende og samtidig ulykkeligt at læse jeres beretninger. Især det med ensomheden. Jeg er gift med en mand på 21. år, vi er begge pensionister.
  Jeg bliver, for jeg er økonomisk afhængig. Men hvis jeg kunne klare en rimelig tilværelse selv, gjorde jeg det.
  Det er især det med samtalerne, hvor jeg ikke oplever dialog, der er belastende.
  At han straks springer over til at tale om sit eget, og kører videre i det spor. Som om det, jeg siger, er helt ligegyldigt.
  Også det med, at han ikke må fortælle om vores private sfære når der er andre til stede. Det har taget mig MANGE ÅR at få ham lært det, og jeg må stadig minde ham om det, før vi går. Hvis han alligevel begynder, slår jeg hårdt ned med det samme – men hans ord er jo kommet ud – og ingen har lyst til at være sammen med et par, der skændes.
  Efterhånden taler vi kun om praktiske ting. Når han taler med andre, også psykologer, kan han være så sympatisk og forstående, så hvis jeg klager over ham, fremstår jeg som “den onde”. Han er jo så flink og hjælpsom!
  Og hans intelligens fejler intet.
  Der er dog folk, som kan se, hvem han er, det er hans datter, som er familieterapeut, og svigersønnen, som er børnepsykiater. Men jeg kan ikke tale med dem om ham – synes selv det ville være illoyalt.
  Men det ville nu være befriende at have et sted at få luft – så derfor er jeg dybt taknemmelig for denne side.

 5. A M
  27. februar 2016 at 17:03

  Kære Astrid
  Hvor jeg føler med dig. Jeg blev skilt sidste år efter tyve års ægteskab fra en mand af samme type som din mand. Han er aldrig blevet diagnosticeret og ønsker ikke på nogen måde psykologhjælp til sit sociale handikap, som jeg har hjulpet ham med at kompencere for, ved at finde på undskyldninger og klare de opgaver i hjemmet han selv gik død på. Vi har to døtre. Det endt med at gøre mig syg og i dag er jeg udbrændt, men har dog endelig fået et liv i frihed. Men sorgen gør mig vanvittig nogle gange. Vi har en tyveårig datter med aspergers syndrom, selvom det er mere sjældent for piger. Hun er massivt arveligt belastet for min 8 år ældre storesøster har også en form for aspergers, hun er dog ikke så godt begavet, men totalt egoistisk. Mine forældre på henholdsvis 86 og 89 tager sig stadig af hende i urimelig grad. Hvis min mor ikke altid havde benægtet at min storesøster fejlede noget, så havde jeg kunnet få genetisk rådgivning. Jeg giftede mig med samme egoistiske type som min far og min storesøster. Havde ingen forsvarsmekanismer, men var godt til at tage mig af den type mennesker. Det holder aldrig op med at gøre ondt. Det gælder om også at huske de raske, ellers bliver de for syge til at tage sig af nogen eller noget inkl. sig selv.

 6. Karen
  16. marts 2016 at 13:47

  Kære Astrid. Det er egentlig underligt, at læse en anden persons historie, der lige så godt kunne være skrevet af mig selv. Vi har begge været gift, før vi mødte hinanden for 16 år siden. Vi oplevede begge, at nu havde vi mødt den rette, og vi blev hurtigt gift og flyttede sammen i hans hus. Mit hus blev solgt. Med der var noget galt. Tosomheden blev til ensomhed og fortvivlelse for mig. Han kunne intet forstå. Og blev hurtigt træt af at høre på mig, ville ikke tale eller være personlig. Sådan er det stadig. Det gik nogenlunde for mig, da jeg stadig havde et godt og spændende job. Nu er jeg på efterløn, og jeg er blevet meget syg af tarmkræft i stadie 4. For 5 år siden blev jeg opereret for brystkræft ustadige 1, så det kom jeg fint over. Det gør jeg ikke denne gang, selv om jeg kæmper bravt for at få god behandling både her i landet og i udlandet.
  Min sorg over ikke at blive mødt med følelser, men kun med noget konkret og fysisk, er helt enorm. Han er flink og hjælpsom i alle praktiske forhold. Men hvis jeg prøver at få ham til at forholde sig personligt til mig, bliver han rasende og ja nærmest ondskabsfuld. Han hidser sig op og skaber sig som et lille forkælet barn og går sin vej. Når han kommer igen, tåler han ikke, at jeg taler om det skete.
  Du skriver flere gange: det værste er …… nemlig sådan føles det snart hver dag at blive misforstået, mistolket og beskyldt for alt muligt, som ikke hører hjemme i virkeligheden.
  Kære Astrid: Du kan nå det endnu. Flyt inden du bliver lige så syg som mig. Da jeg fik diagnosen for knap et år siden, slog det ned i mig som et lyn. Jeg kunne ligefrem mærke sorgen og tristheden gennem de sidste mange år.
  Du skal også have tak for at dele din historie med os andre. Dette forum er det eneste sted, hvor jeg finder lidt trøst i en håbløs situation.

  • Anders
   8. marts 2019 at 15:10

   Til Karen,

   Det er snart 3 år siden du skrev, men jeg vil kommenterer dit indlæg.
   Du har så fuldstændig ret i at det er en sorg ikke at møde den følelsesmæssige omsorg der normalt er tilstede hos folk uden asperger. Det er et kæmpe sorg. Jeg kender så udemærket til ensomheden ved ikke at kunne tale ud og tingene, ikke at kommunikerer overhovedet, med mindre det er praktisk. Hvis der er noget han har sagt der har gjort en ondt, forstår han det slet ikke og tager man det op så kommer der en side frem med råb, skrig og ondskabsfulde angreb. Jeg kender det så godt fordi jeg har en bror på 55 år med asperger og havde en far der også havde det. Det var et helvede at vokse op i. Min bror bor i dag langt væk og er fuldstændig umulig at være sammen med. Vi har haft så mange konflikter, at jeg faktisk har opgivet nogensiden at få en fornuftig relation til ham. Det kan jeg ikke fordi det er så smertefuldt for mig og har giver mig så mange sår, at det bedste for mig er afstanden. Han har gjort ting mod mig der har såret mig så meget og når jeg har forsøgt at tage dem frem, så er jeg blevet mødt med kæmpe modstand. Det bliver altid vendt om til at noget er galt med mig, når jeg er blevet såret. Så nej jeg har ikke været gift med en Asperger, men kan sagtens forstå det sorg og smertefulde i din relation. Det er nedbrydende.

 7. 7. april 2016 at 13:29

  Hej med Jer,
  Først og fremmest.. Stor respekt til dig Astrid. Jeg føler med dig, og genkalder alt, når jeg læser denne blog. Min historie er dog noget anderledes. Jeg er en kvinde på snart 37, som har levet med det her autisme/asperger bullshit de sidste 25 år. Der er dog ikke et gran af Asperger Syndrom i min krop, men alligevel har nogle været frække nok til at give mig diagnosen uden ordentlig lægetilsyn. Jeg har måttet leve med konsekvenserne af dette, og tro mig, det har sat sine tydelige spor. Jeg har måttet efterleve autistisk adfærd, og det har forvoldt rigtig megen unødig og ubodelig skade. Lige alt fra retten til uddannelse, ægteskab, kæreste og tabet af to højtelskede heste.
  Jeg har været anbragt på Sofieskolen, hvor jeg blev udsat for seksuelle overgreb begået af en ældre elev som aldrig blev meldt til politiet. Det ville de derude ikke gå med til, for de mente, det bare ville gøre det værre.
  Og det er jeg selvfølgelig rasende over.
  Jeg har også været tvunget til at bo på et bosted i byen, hvor skolen ligger (Bagsværd). Det var en ide som en sagsbehandler fandt på i samråd med min mor. Dette udløste depression, raseri, et utal af konflikter og selvmordsforsøg. Oveni har jeg haft et utal af mislykkede uddannelsesforsøg og er blevet fyret fra flere forskellige jobs.
  Efter jeg forsøgte at tage mit eget liv, og blev indlagt, svigtede min familie mig totalt. Skred bare på luksus ferie til Italien.
  Det endte dog med, jeg fik lov til at flytte. Men mine problemer stoppede ikke her.
  Hvilket man skulle have troet.
  Grundet mange års overmedicinering med antidepressiv medicin, blev jeg alvorligt syg. Grundet sygdom kunne jeg ikke passe mit studie, mine heste eller nogen ting overhovedet. Og mine heste blev aflivet grundet manglende pasning og sygdom.
  Jeg har også været indlagt rigtig mange gange, og folk har ikke været helt ærlige med mig omkring min sygdom, som er kræft.
  Jeg ved godt, det lyder helt ude i skoven, men det er rigtigt. Min mor har nærmest været begejstret, da hun hørte, mine blodprøver var fyldt med metastaser.
  Hun sagde ganske simpelt: “Nej, hvor dejligt!”

  Jeg har også gjort noget for at hjælpe mig selv. Jeg har været i dialog med kommunen, Socialtilsyn Øst, politiet etc. Og forskellige politikere. Jeg har en masse venner på Facebook, som støtter mig 200 pct.
  Jeg håber også på at finde noget støtte herindefra.

  Skål for denne blog og at vi kan stå sammen i dette Asperger/Autisme helvede. For det kan man ikke klare alene.

  Mange hilsener fra en hårdtprøvet ikke-Asperger.

 8. Lill
  23. april 2016 at 02:53

  puha, der er meget at tænke over. Jeg kan genkende en hel del, selvom detaljerne er anderledes.

  Har lige snakket med endnu en kvinde der er gået ned med stress. Med en mand der synes at deres penge kun er hans, som har misbrugsproblemer og som åbenbart ikke ejer skyggen af selverkendelse. Han går kun op i en enkelt hobby der fylder alt altid, og han fortæller hende konstant hvor forkert hun er. De har gået i terapi sammen og terapeuten var lidt betaget af den rare mand, der er rar når andre kigger, men aldrig deltager i livet inden for familien. Til gengæld mente terapeuten at kvinden bare var kontrollerende. Hun er slidt helt ned og kan ikke finde andre steder at pege på årsagen til slidet end sig selv. Han er jo ren – det siger han selv. Hun føler sig så skyldig fordi hun kommer til at sige fra.

  En anden kvinde prøvede i årevis at dække over at også hendes børn havde autisme. For manden var jo utroligt vidunderlig, deltog aldrig i familielivet, var uinteresseret i alle andre og fik alle deres kreditkort klippet over, efter bundløs gæld var blevet opdaget, og det måtte for enhver pris skjules af hensyn til alle omkring dem, så han kunne blive ved med at være det han skulle være: vidunderlig og ren. Hun maler autisme lyserødt i ordene, mens hænderne ryster og hun jævnligt bryder sammen.

  En blev gravid og da hun prøvede at forklare det uforklarlige, at hun var splittet i atomer, at hun var så bange for at barnet også ville få autisme, når der nu var flere i mandens familie der havde det, blev hun sablet ned verbalt af alt for mange venlige mennesker, der mente at det var hende der var noget galt med, når hun kunne tænke “sådan”. Når hendes mand bliver stresset over at hun er ude af sig selv, er det hende der er skyldig. Når hun er ude af sig selv af stress over en fastlåst autismesituation er det også hendes skyld. Når hun forsøger at gøre noget ved sin situation er hun skyldig. Han er også ren.

  Læste en kommentar fra en psykiater der udtalte at man også skulle lære at sætte pris på de “stille mænd” og at kvinder bare var hævngerrige eller noget i den dur.
  Hørte om en samtale med en psykolog, der mente at forholdets succes alene handlede om “typen af kvinde” – typen af partner er det måske. Er der en særligt hårdhudet og åbenbart “rigtig” type kvinde derude, der kan klare alt, rumme alt?
  Hørte engang en gymnasieelev spørge om en autistisk forældre så ikke var den bedste forældre for et barn med autisme? Jeg famlede rundt i svar omkring hvad manglende empati egentlig betyder for alle typer af forhold. Hun så tvivlende ud. Autisme er så dragende jo. Måske er hun vokset op med en form for Rainman-romatisering?

  Er trist her til aften.

 9. Læreren
  16. maj 2016 at 11:54

  Kære Astrid
  Tak for din stærke beretning. Du sætter ord på meget, som jeg kender i mig eget ægteskab. Som det om at han aldrig føler noget ansvar, og aldrig gør noget for at forsone sig efter sine barnlige raserianfald, bare går videre med sig selv og sit eget ego. Åh, hvor jeg kender det. Og Den Gyldne Regel! Tak at du nævner den. Min mand, der har asperger, har aldrig nået det moralske udviklingstrin, hvor Den Gyldne Regel er blevet en naturlig del af adfærden. Det er ellers et udviklingstrin, der normalt skal skal indfinde sig i tre til fem års alderen. Jeg overlever ved at være “skilt” inden for ægteskabets rammer. Han er som et barn, jeg tager vare på, men jeg er nødt til at leve mit eget liv med job og venner og rejser, hvis jeg skal overleve. Tak til dig og alle jer andre, der giver uundværlig støtte herinde ved at dele jeres svære erfaringer. Kærlige tanker

 10. Liz
  8. juni 2017 at 21:41

  The support on this thread is making me cry. My husband is on the Autism spectrum and I have had a particularly difficult week with him, yet I have just left my job in the US to move to Europe with him for his job. I am having horrible anxiety wondering if I should have done this. Now I will be dependent on him, at least for a little while until I find new work. I honestly don’t know what the future holds for us. I worry the relationship is not sustainable and will have to end someday, but I do not know when that day will be or how I will know when it has gotten bad enough to leave. It’s not bad everyday, but when it’s bad, it’s so bad.

  We have one NT daughter, 2 years old. She is the joy and salvation of my life. I would have liked to have more children, but with the lack of partner support and the high chances of passing on the Autism gene, I think I have to give up my dream, which crushes me.

  I wish it were easier to meet other Aspergers spouses/partners in person! Love to you all!

 11. G
  27. juni 2017 at 08:08

  Takk og pris for denne siden – jeg må jevnlig innom for å få en bekreftelse på at jeg ikke har mistet forstanden….

  Synes denne bloggen er god å lese : aspiestrategy.com
  Refleksjoner fra en utrolig dyktig terapeut.

  • Vig
   15. august 2017 at 06:29

   Kjære alle sammen!
   Hjertet mitt blør for oss alle. Nå forstår jeg enda mer, hvordan jeg må slutte å ta ansvar for min AS-manns merkelige fremtoning. Heldigvis ser de fleste avvikene hans nå, og familien min forstår godt at jeg har det vanskelig. For han blir også sint på dem.
   Takk for et fantastisk forum!

 12. Nanna
  12. september 2017 at 18:49

  Kære Astrid. Du skal have stor tak for din åbne beretning om dit liv og oplevelser med en AS-ægtefælle. Der er så mange lighedspunkter i mit forhenværende ægteskab med en AS-mand. Ja, den manglende mentaliseringsevne og manglende selvindsigt er en frygtelig side af AS. Havde jeg vidst lidt mere om Asberger syndrom, havde jeg nok valgt et andet liv. Desværre sagde jeg for sent fra, for mit lange ægteskab med min AS- mand har efterladt uoprettelige skader på min selvtillid og selvværd.

 13. Lotte
  13. oktober 2018 at 23:30

  Kære alle.
  Tak for at I deler dette. Det er en hjælp at læse om Jeres erfaringer.
  Jeg har levet sammen med min mand i snart 40 år, og dermed med mange af de erfaringer og oplevelser I beskriver.
  Jeg har været flyttet fra ham, og flere gange har jeg været tæt på at forlade ham.
  Det var en stor hjælp for mig, da jeg forstod at han ikke kan gøre det anderledes og aldrig kommer til det. Det er dog stadig vældigt belastende, og jeg tænker stadig på at forlade ham.
  Børnene er voksne og klarer sig godt. Jeg har bare så svært ved at opløse familien, og ved stadig ikke efter så mange år hvad der er bedst.
  Jeg er glad for jeg har fundet denne side.

 14. Lotte
  16. oktober 2018 at 08:14

  Kære alle.
  Jeg er der hvor igen overvejer at forlade ham, som jeg har levet sammen med i snart 40 år.
  Jeg drømmer om et liv uden de vanvittige opgør, som udspiller sig 2-3 gange om året, og om en partner, hvor man på en naturlig dialogbaseret måde kan tale om de ting der volder problemer.
  Efter hans overgreb har jeg ondt her og der, efter skub, kasten med ting på mig, hårde fastholdelser, og spark. Jeg er ikke bange for ham, og kan gå, men bliver i aggression og hævnlyst. Det er så hamrende urimeligt det han byder mig og indimellem falder jeg i, og får lyst til at give igen, men han er en stor stærk mand.
  Da jeg for mange år siden var gravid og lå til aflastning i hjemmet med graviditetsforgiftning) sad han på mine ben og gav mig lussinger. Sådan har jeg mange forfærdelige minder når han var værst. Eller “jeg slår dig i maven, så ingen kan se det”.
  Det lykkes mig i højere grad med tiden, at se ham som en trodsig 5 årig lille dreng, men når jeg selv er nede, syg, træt eller presset mister jeg besindelsen.
  Han kan ikke tåle den mindste kritik eller uenighed. Det resulterer i smækken med dørerne, råben osv. Han er ligeglad med hvad eks. naboen må tænke, og kan råbe ude i haven eller på vejen. De må tænke vi er skøre.
  Min yngste søn, som lige er flyttet hjemmefra, havde en lang periode svært ved at holde ham ud og udtalte skuffelse over ham. Han konstaterede flere gange at han jo opførte sig som et barn. Han har efterflg. gang henkastet kaldt ham autistisk. Jeg har i de mange år vi boede sammen med børnene klaret tingene når han havde sine ture. Jeg sørgede for at hverdagen fungerede normalt, men mødte dem i at “far er urimelig”. De har i nogen grad mærket hans symptomer, men jeg har været der som et værn, og kompenseret for det. I takt med de blev ældre kunne han nogenlunde styre det, så det kun skete når de ikke var der. Han har ikke formået at gå ind i deres verden og lnteresser, kun når det var en han delte. Han er blevet bedre til det nu hvor de er voksne. De er nogle kloge drenge, socialt kompetente, og han ved de ser ham.
  Mine ideer dur sjældent, mine forslag erstattes med hans der er bedre, og hvis han tager fejl skal det ikke italesættes, for så har vi balladen.
  Sexlivet har været on and off, mest off.
  I stedet spiser han, han har et overspisningsmønster, og er overvægtig.
  Vi har gået i masser af terapi, han har gået i terapi, jeg har gået i terapi, og har taget flere terapeutiske uddannelser. Jeg er sygeplejerske i psykiatrien og har videreuddannet mig. Jeg har bla. udredt mange børn og unge med disse forstyrrelse. Den viden har været en hjælp, selvom det tog mig mange år helt at erkende at han ikke kun har træk, men sandsynligvis kunne få diagnosen. Det ville så aldrig komme på tale.
  En af terapeuter vi gik hos, sagde en gang hvor jeg var der alene, hvor vi talte om indsigt og han sagde, : “Ja, men tror du han evner det?” Den ene sætning betød så meget i min korrigering af min naive tro, og mange gange har jeg holdt den op for mig.
  Jeg ønsker mig et liv hvor jeg har et socialt fællesskab med andre, med venner og familie.
  Det er ikke lykkedes. Så mange gange har vi aflyst, eller jeg er taget alene afsted, fordi han har haft en tur.
  Det er svært at have fælles projekter med ham. Det fungerer bedst når han får lov st styre, også selvom det er et område hvor jeg ved bedst. For husfredens skyld har jeg givet slip og lader ham.
  Det gælder om at være der, når han har energi på noget, eks. hus istandsættelse.
  Ja, jeg kunne skrive længe om alt det her. Mange vil nok spørge hvorfor jeg alligevel stadig er her.
  Det spørger jeg osse mig selv om, og overvejer igen om det er nu, hvor børnene lever deres eget gode liv. Det er så svært for mig at splitte familien.
  Drengene elsker at komme hjem, og så er far jo sød, rar og klog og vidende. Det er især den ældste der deler det med ham. Den yngste har bemærket, “at han gentager noget andre har sagt”.
  Men det er dejligt at være familie. Det er dejligt at holde jul,
  Det er også dejligt når den helt trivielle hverdag kører. Så kan vi hygge os, se god fjernsyn, gå ture. Der er en enorm tryghed i dette, som jeg har så svært ved at slippe. Vi har en dejligt lille hus, vi har “snart” en ok økonomi. Han har altid styret det, og jeg har ladet ham gøre det, og det endte med et overbelånt hus. Det er osse min fejl, men jeg kunne ikke overskue det som for mig var rod og ugennemsigtighed, og han ikke hjulpet mig, men “fik en tur når jeg prøvede.”
  Nu betaler vi til fælles udgifter, og jeg styrer overskuddet på egen konto, som er fra min løn, til at spare op til husrep. og ferier.
  Jeg kunne leve udmærket økonomisk, evt. blive i huset. Men familien ville blive smadret. Især hvis jeg mødte en anden. Det ville ende i hævnaktioner, kaos, druk etc. Og vi kunne ikke samles. Det ville være nogle store omkostninger, når nu hverdagen fungerer nogenlunde.
  Jeg er god til at gøre gode ting i mit liv. Jeg synger i kirkekor, synger koncerter, har gode veninder, trives i mit arbejde, styrketræner og skal nu gå til yoga, som jeg har gjort i perioder siden jeg var 20. Jeg lytter til spirituelle undervisere eks. Echardt Tolle, som i den grad er kilde til glæde.
  Alt dette gør mig glad og giver mig overskud. Endda kan jeg i lange periode have overskud til at rumme ham og håber på at lidt kan trænge igennem. Men en tur, som en af de slemme, som i sidste uge, får mig til at overveje at give op. Der kunne også en dag ske alvorlig skade på mig, eller at jeg ikke kan klare “disse ture” længere, og får depression eller PTSD?
  Ja, der er så mange svar og så mange spørgsmål.
  Jeg tror jeg vil opsøge den terapeut der engang stillede spørsmål ved om han kunne.

  • "eva"
   15. oktober 2019 at 07:04

   Hej Lotte. Kan du evt. være interesseret i at skrive sammen med mig ( pb eller mail). Kan genkende så meget af det du skriver. Dog ikke aggresivitet. Men har også været/er gift på 40. år med en asberger. Man kan være så ensom i sådan et forhold. MVH G.

 15. Vinni
  4. februar 2019 at 21:31

  Kære alle

  Tak for jeres historier.
  Det er så trist at kunne genkende sit eget liv i jeres historier. Min kæreste gennem 9 år er først for nylig blevet diagnosticeret, men hvor er det tydeligt her efter! Det er som at bo sammen med et barn! Vi har 2 små børn sammen, og havde det ikke været for dem, så havde jeg for længst forladt ham. Jeg tør ikke lade ham være alene med dem. Han glemmer at holde øje med dem, tænker ikke over at de skal have noget at spise eller passer sengetider. Han brokker sig konstant over hvis de larmer eller roder.

 16. Charlotte
  10. februar 2019 at 01:39

  Tusen tusen takk for at dere finnes og forteller om denne ohyra tunge last. Kunne vært jeg selv som skrevet mange av tekstene og kommentarene her inne.. Er 42 år NT men uttallige psykologer, utredningen, etc etc når det er han som gjør meg syk. At ingen i helsevesenet har forstått, de som skal kunne mer en meg om dette. Og hvorfor har jeg blitt her i denne relasjonen? I 20 år m tre barn. Ubegribligt. Men kanske min far er AS också. Så uendelig trist. Har mange ganger tenkt at jeg må må må være frisk i sterk. Hade en ulykke m elskede hesten min for noen måneder sen. Ulykken var ett rop på hjelp til alle rundt meg. Etter tiden på sykehuset var det nok, jeg visste han ikke skulle komme men vad jeg hatet han for la mig ligge der allena uten støtte. De satte opp min mor som pårørende. Og barna…Etter det gjorde jeg det slutt. Bor i samme hus. Uholdbart. Nu får vi se. Må være strategisk og steinhard.
  Tusen tusen takk.

 17. Anders
  8. marts 2019 at 14:58

  Det værste ved min bror på 55 år, der har Aspergers, er hans manglende evne til at se, at de ting han siger og gør, kan såre andre dybt. Det forstår han ikke og derved forstår han ikke hvorfor folk reagere tilbage overfor ham, når de er blevet sårede. Derfor bliver de altid ham der mener, at du andre reagerer alt for følsomt og ud af det blå. Han ser ikke sammenhængen i den adfærd han har og andres reaktion. Det er så utrolig svær. Det værste er at sidde overfor ham og der intet bliver sagt. Jeg spørger til hvordan går det med dit og dat og han spørger aldrig ind til hvordan det går hos mig. Jeg passer på med ikke at spørge til hans IT-arbejde for så går den næste time med ja gæt en gang… Man er overset, ensom og ligegyldig i samværet, siger man noget om lidt man gør, så dør det hen. Det er så opslidende.
  Jeg kunne sidde overfor ham og være ked af det, han ville ikke registrere det.
  Det er utrolig svær at være bror til en asperger. Det har været en stor smerte og er det stadig i samværet med ham. Han gør og siger upassende ting der sårer meget og som efterlader en med smerte indeni og man skal hele tiden være klog nok til at sige til sig selv, at han ikke gør det af ondskab men fordi han er blind. Det er meget svært og det umuliggør det håb om at han vil forstå til noget der aldrig vil ske. Så længe han ikke selv er klar over sin egen lidelse, så bliver det tungt. Man kommer aldrig til at tale ud om noget, hvis der er et problem eller tale sammen. Man er ensom i samværet med ham og det er er det meningsfulde ved at kunne mærke mennesker, tale med et menneske, det kan man ikke med ham. Det er en stor sorg at erkende.

 18. Birgitte
  16. juni 2019 at 10:18

  Jeg har også en bror der er asperger og ikke selv er klar over det. Det har været og er en stor sorg i mit liv. Jeg kender så godt dine følelser og betragtninger. Jeg har altid fået at vide at det var mig der var for følsom og har aldrig forstået det. Gud hvor det hjælper at læse at andre kender det. Specielt at have en bror med så lidt empati og forståelse er svært, da man jo er vokset op med dem og har spejlet sig i dem hele sin opvækst. Men det hjælper at blive bevidst om det.

  • Anders
   3. april 2020 at 16:38

   Kære Birgitte, Jeg er rigtig glad for at læse dit indlæg. Du oplever som jeg den sammen savn og den samme smerte ved at have en bror med Asperger. For få dage siden ringede jeg til mig bror for første gang i lang tid på hans fødselsdag. Hele smerten kom tilbage, det var så ensidigt og så mekanisk uden liv i samtalen. Jeg burde havde vidst det, men det kom som et chok for mig. Jeg kunne spørge ham hvordan det gik, men han evnede ikke at interesse sig for det menneske der spurgte ham, ved at spørge tilbage. Min måde at overleve det på, for jeg lever heldigvis ikke sammen med ham er at jeg må passe på mig selv og have ekstra afstand overfor ham. Vi bor langt fra hinanden og det er godt. Jeg ved at jeg i min opvækst har spejlet mig i ham og jeg så enormt op til ham. Jeg fik tidligt følelse af at være forkert når han ikke interesserede sig for mig eller svarede mig tilbage. Jeg troede noget var galt med mig og at jeg ikke var ok, men alt det ved jeg nu, er fordi min bror var anderledes på grund af asperger. Jeg ved at NT søskende der lever i familie med aspergere. (min far havde asperger, min bror og min søster) kan opleve alvorlige konsekvenser af at have leve med disse så man får psykisk skade. Det er jeg slet ikke i tvivl om at jeg har fået. Den mangel på følelsesmæssig omsorg og at blive set og mærke sig selv er en konsekvens af at have haft sin opvækst i et hjem på asperger betingelser.

 19. Nina
  1. oktober 2019 at 20:46

  Hej astrid
  Det er godt beskrevet. Bor I hver for sig? Har tænkt på d som en løsning.

 20. Nina
  31. marts 2020 at 21:53

  Tak fpr din beretning. Hvor kan jeg genkende meget. Den manglende loyalitet er nemlig rigtig slem. Kender jeg for godt.

 21. JMH
  1. maj 2020 at 23:58

  Hej. Dette er chokerende genkendeligt, er der nogen, som kender til nogen støttegrupper eller lignende på Sjælland for partnere til aspergere?

 22. Brita Holm
  13. september 2020 at 09:38

  Hej Astrid.
  Jeg genkender min historie i hvert enkelt ord du skriver.
  Vi er skilt, men jeg lider dagligt under følgerne af min x mands opførsel og væsen.
  Specielt svært har jeg det med hans hævngerrighed.
  Da jeg flyttede fra ham endte jeg i en dyb depression og fik hjælp fra Mødrehjælpen.
  Jeg sad fast i den selvforståelse, at alt var min skyld som han havde turdet mig ørerne fulde med i 13 år.
  På Mødrehjælpen fik jeg forståelse for, at jeg havde levet med psykisk vold.
  Ikke , at jeg har fået det meget bedre, men selvbebrejdelserne holdt i hvertfald op.
  I dag lever eller overlever jeg snarere med kompleks PTSD.

 23. 28. september 2020 at 11:15

  Kære Alle sammen
  Når vi gennem livet( og ofte flere gange, først som barn i en familie og sidenhen som voksen (i kæresteforhold)har fulgtes tæt med en meget dominerende personlighedsstruktur,
  så tager vi skade!

  Mange sf os voksede op i dysfunktionelle barndom med hurtig vrede og uforståelige reaktionsmønstre og shaming.

  I lange perioder af livet er vi selvransagende og prøver konstant at se hvad vi selv kan gøre anderledes eller ændre på noget ved os, for at tingene bliver bedre. Vi har et håb om at de kan ændres. At de kan få selvindsigt og se os, og se hvad det gør ved os når vi bliver behandlet med raseri og vrede eller hån og ignorering osv, at de så vil ændre sig. Det er oftest derfor at vi blir så længe. Vi tror oftest at det er af kærlighed vi bliver, og at hvis vi bare elsker nok, eller ændre ved os selv eller sætter os helt ind i deres personlighedsstruktur så kan vi elske dem til bedring og forandring.
  Vi er codependend!
  Når vi som barn er vokset op med en personlighedsstruktur af en meget dominerende mor/far (måske også søskende?) så er den form for dagligdag/ kommunikation/usikkerhed og uro genkendelige i os. Så selv om det er dysfunktionelt så er der en ubevidst tryghed i det genkendelige. Ofte finder vi en partner af dominerende personlighedsstruktur, fordi vi ubevidst finder en tryghed i det genkendelige. Det er jo denne form for dysfunktionelt familieforhold som vi kender til. Og som barn gjorde vi jo alt muligt for at afkode og forsøge at gøre den dominerende forældre glad og tilfreds, for at undgå raseri osv. vi var altid super opmærksomme på dens lunefulde humør. Vi ville beskytte os selv, vores mor, vores søskende.
  Vi skal kigge på os selv og forstå at vi er codependend. Og vores mor( eller far)var codependend til den dominerende personlighedsstruktur af en partner.
  Vi skal vide at et typisk træk for en codependend er igen at finde en partner at indgå i et codependend forhold til… ( fordi der ubevidst er en tryghed af genkendelighed i det dysfunktionelle og vi er jo blevet oplært i at være codependend som børn)
  Vi hsr så svært ved at gå fra vores partnere. Vi kunne jo ikke bare gå fra vores dominerende forældre som barn. Vi ville jo bare elskes! Og gjorde vores forsøg på at opføre os så vi blev elsket eller så vi undgik vrede på os eller vores mor og søskende.
  Vi stiller os ubevidst igen og igen hos en dysfunktionel dominerende person og længes efter at blive elsket og respekteret og æret af netop en person som ikke besidder disse kundskaber.

  Mange af os lider af CPTSD= complex post traumatisk stresssyndrom
  Vi har følelsesmæssige flachbacks og har svært ved at sige nej og sætte grænser, og gør vi det endelig, så føler vi skyld over det bagefter.
  Prøv at Google det! cptsd er endnu ikke Indført i de psykiatriske diagnoseark desværre, men jeg tror den snart må være på vej. Og mange bliver fejlagtigt diagnostiseret med borderline, Da der er lighedspunkter og at borderline mennesker har også meget svært ved st følelsesregulere.
  Mange sf jer skriver at i har haft depressioner og gået til psykiatriske samtaler osv. men det er ikke jer der er noget galt med. Mennesker bliver syge sf st blive skældt ud, overfuset, domineret, ignoreret.
  Vi vil ønske at at den dominerende person med tiden vil ændre sig, komme til indsigt, ændre sig fordi vi bliver ved med at ville elske dem og bliver hos dem.
  Men det kan vi bruge hele vores liv på.
  Vi skal lære at elske og ære os selv så meget, at vi bliver stærke nok til at vælge rigtigt og bedst for os selv og vores liv og børn. Så vi bliver raske og indsigtsfulde nok til at kunne møde en partner der værdsætter og påskønner os, istedet for at Shame på os og vredes og udstille os.

  Jeg er vokset op med en far der er stærkt Narsiccistisk.
  Var han glad, kunne dagen blive lys, var han sur blev dagen, (dagene, uger )mørke og faretruende
  Når jeg vågnede om morgnen gjaldt det om at afkode hans humør, så jeg kunne forsøge alt jeg kunne at gøre ham glad, så det blev lettere at være til og så han ikk råbte og skreg af min mor.
  ( det er codependedsy)Jeg har gennem livet fundet sammen med partnere der var ligeså. Indtil jeg blev voldsomt voldsomt syg for 6 år siden. Jeg var meget tæt på en psykose Og endte med at gå i psykiatrien i to år. De gav mig diagnosen evasiv personlighedsstruktur(ængstelig personlighedsstruktur) Det var en ok fin arbejdediagnose, da jeg jo var ængstelig hele tiden. og at jeg der ved fik lov til st gå til samtaler der. Men inderst inde vidste jeg jo godt, at det jeg var igennem var et totalt breakdown.
  Da jeg nu prøvede at sætte mig ind i min egen diagnose fik jeg også læst en masse om andre diagnoser. Her var det at jeg faldt over diagnosen- narciccistisk
  Og jeg genkendte min far fuldstændigt! og sidenhen flere af de partnere jeg havde haft.
  Jeg surfede rundt på YouTube omkring narsiccistens og fandt til sidst Richard Grannon spartan lifecoatch. Jeg har lyttet til utallige videoer fra ham. Først mange videoer om narcissisme, jeg ville lære hvordan at kunne gennemskue om jeg igen var med en. og forstå Deres træk og personlighed og hvorfor jeg blev draget ind af sådanne personligheder igen og igen.
  Sidenhen blev det til Richard grannons videoer omkring CPTSD og codependend . Jeg ville lære at forstå MIG. Jeg ville have skils til at kunne blive rask.
  Og jeg er stadig på den rejse. Men jeg er blevet så meget klogere og harfundet i d til teknikker der kan hjælpe mig at overkomme de følelsesmæssige flachbacks jeg lider af, når jeg bliver stresset eller presset, eller nogen hæver stemmen mod mig eller peger på mig mens de taler vredt.

  Og hvorfor endte jeg så pludselig her på denne side?!
  Fordi jeg nu danner par med en som ikke er narcissist, men som er asberger.
  Jeg troede Asbergers mest handlede om at have særinteresser og ku have svært ved at afkode sociale situationer osv.
  Men jeg kunne ikke forstå dennes hurtige irritationstærskel og manglende udtryk for savn,lille stresstærskel og denne evige afbryden og snakken om sig selv. jeg har mødt en person som egentlig bare har nok i sig selv og som jeg ikke kan opfatte om ville savne mig hvis jeg ikke er der.
  Jeg så at jeg igen havde stilt mig ved en person der ikke umiddelbart rummer at kunne elske og give kærlighed som jeg vil elskes. jeg ser at jeg igen har stilt mig ved en og vil elskes af en som ikke kan. Det er mit dysfunktionelle træk. Det er min codependendsy . Derfor jeg nu søgte jeg nu viden om denne side af Asbergers. Og jeg bliver overrasket over at når I beskriver jeres asberger-person. Så ser jeg flere sammenlignelige træk med en narcissistisk personlighedsstruktur. Og jeg bliver klar over at mange af jer Også må lide af CPTSD og codependendsy. Vi kan ikke bruge mere af vores tid på at tro at vi kan ændre dem. eller tro at hvis vi elske dem nok, vil de ændre sig. Vi skal bruge meget mere tid på at forsøge at forstå vores egen person , Og det vi kommer af og har været i, og så gøre de ting vi studerer os til kan gøre os stærkere og klogere og indsigtsfuldere på os selv, Så vi pludselig træder nogle andre stier end dem vi har gjort indtil nu. ellers er der en risiko for at vi kun ser os selv som ofre uden mulighed for at skabe forandring.
  Hvis din partner behandler dig af lort, er det det billede vores børn for af hvordan et forhold skal være. og ofte sker det så, at enten finder de børn en dominerende partner der behandler dem som lort eller også finder de en som de selv kan dominere og behandle som lort, alt efter hvilken forældre de kopiere trækkene fra.
  Alt det her skriver jeg til jer, mens jeg ærligt må indrømme at jeg stadig selv sidder med tankerne om at jeg måske kan ændre på min partner fordi jeg er så kærlig sød tilgivende og overbærende. Men i virkeligheden Har jeg CPTSD og er vokset op som en codependend og derfor er mine grænser meget større end sundt og godt er for mig!
  Jeg er værdig og jeg er elskelig og jeg vil behandles sådan!

  Kram og styrke til alle jer og jeres egen selvkærlighed.

  Kh Sara

 24. Pernille
  19. november 2020 at 21:04

  Hej Sara.
  Tak for din besked.
  Jeg er i nøjagtig samme situation som dig.
  Hvis du har lyst, vil jeg gerne skrives / tales ved. Vil gerne høre om din rejse ifht. din heling, da jeg selv er på samme journey og kan læse mig til, at vi er nået til samme erkendelse. Sikke en lettelse at vide, at der findes flere som mig 🙂
  Kh /Pernille

 25. Mads
  26. april 2021 at 21:01

  Viderefortælle dybt private og intime ting.. Den kender jeg alt for godt. Min søster har AS og hun kan slet ikke se det forkerte i at fortælle andre om andres private og intime ting, hun gør det som var det snak om vejret. Tror det ligger i det at have AS, at der ikke kan skelnes mellem graden af følsomme oplysninger og hvornår grænsen er nået. Hun kan ikke se at hun gør noget forkert og det er ekstremt fustrerende når det handler om ens private ting. For your eyes only og fortrolighed er ikke noget der findes hos hende.

 26. Rose
  2. juni 2021 at 00:14

  Kære alle
  Jeg læser jeres indslag, jeres dybt personlige fortællinger, og kan simpelhen ikke forstå hvorfor I ikke går jeres vej.
  Hvorfor I sidder fast i noget, som er så dysfunktionelt og ødelæggende for jeres liv og helbred?
  Min mand er også indenfor autismespektret, men ikke diagnostiseret. Vi har været sammen i 19 år, og det er helt nyt for os, at vi kan give “trolden et navn”.
  Ordet autismespektret kom ind i vores liv for 4 mdr siden. Og er både en stor lettelse, men også en stor sorg. Han vil ikke, at nogen skal vide om det, men overfor mig erkender han det.
  Selvom jeg kan nikke genkendende til ensomheden, manglende sex, manglende intimitet, særinteresser, manglende trøst, ikke at blive lyttet ordentlig til, kort lunte, egoisme….osv….så er min situation ikke på nær nogen af de fortællinger jeg læser her.
  Og selv jeg overvejer, om jeg skal være i et forhold/ægteskab resten af mit liv, hvor mine behov for sex, lidenskab, berøring, trøst ikke bliver opfyldt.
  Tilgengæld viser han al sin kærlighed til mig, gennem praktiske gøremål. Mens jeg står i denne platoniske situation og lider.
  Og hvorfor går jeg så ikke? Hvorfor bliver jeg og lider?
  Vi kan skrive side op og ned om vores AS partnere og deres adfærd, men jeg synes næsten det er mere interessant – “hvorfor bliver vi?”.
  I kampen om at leve/overleve i disse forhold, styrke os selv, og blive glade, må vi vende blikket ind ad og se på os selv.
  -Hvad vil jeg? Hvad gør mig glad? Elsker jeg mig selv? Hvorfor har jeg valgt ham?Hvorfor bliver jeg her i det? Osv
  Sara skriver, “Jeg er værdig, jeg er elskelig og jeg vil behandles sådan!”.
  Så må vi (du) begynde, at behandle os (dig) selv værdifuldt og elskeligt!
  Han kan ikke laves om.
  Han kommer ikke til at behandle dig sådan (som du ønsker). Aldrig.

  De bedste og kærligste tanker fra Rose

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.