Bliver asperger / ASD værre med alderen?

Bliver Aspergers syndrom værre med alderen? Det spørgsmål bliver vi ofte stillet af neurotypiske (NT) pårørende. NT-ægtefæller spørger også, om personer med AS / ASD har større risiko for at få Alzheimers?

NT-ægtefæller, der har båret omsorgsrollen for deres asperger-partner i årevis uden forståelse eller anerkendelse fra omgivelserne, rapporterer om aldersrelateret forværring af partnerens problemskabende adfærd. Men samtidig løber NT-ægtefæller panden imod en mur af uvidenhed i det offentlige system, hvis de søger hjælp. Dér betragtes asperger og High Functioning Autism typisk stadig fejlagtigt som noget, der kun berører børn og unge.

Ekspert: Det bliver værre

Den internationale ekspert i Aspergers syndrom/ASD, psykolog Dr. Tony Attwood, bekræfter, at de problemskabende symptomer hos en person med AS/ASD kan forværres med aldring.   I et interview beskriver Tony Attwood, hvordan personer med AS/ASD kan udvise udsving gennem livsforløbet. I barndommen er den autistiske adfærd som regel meget tydelig. Fra midten af 20-erne er personen ofte blevet bedre til at kontrollere den problematiske adfærd gennem kompenserende strategier. Men i de sidste årtier af livsforløbet kan det ske, at personen med AS/ASD bliver ligeglad med, hvordan hans (hendes) adfærd påvirker andre mennesker. Den aldrende asperger falder tilbage til barndommens adfærdsniveau.
Hør interviewet med Tony Attwood her

Dansk konference

En konference arrangeret af Rehabiliteringsforum Danmark den 21. maj 2014 omhandlede emnet autisme og aldring. En repræsentant fra Socialstyrelsen holdt et oplysende indlæg med titlen “Aktuel bedste viden om autisme og aldring”. Hovedpunkterne er tilgængeligt på internettet her

Blandt punkterne kan nævnes:

  • Størstedelen af den ældre befolkning med AS / ASD er ikke diagnostisk udredt.
  • Mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse kan mangle forudsætninger for at erkende og reagere på sygdomstegn.
  • Ældre normaltbegavede med Autisme Spektrum Forstyrrelse kan have nedsat evne til at fastholde opmærksomhed, nedsat arbejdshukommelse og talefærdigheder, mens andre kognitive områder er intakte.
  • Eller omvendt: de autistiske symptomer kan dæmpes med alderen i takt med livserfaring og bedre coping-strategier.
  • Der mangler viden om AS / ASD i hjemmepleje og hos fagfolk i ældresektoren.
  • Der er meget lidt forskning / litteratur om aldring og autisme.
  • Autisme påvirker alle aspekter af livet, både hos personen med Autisme Spektrum Forstyrrelse, hos familien, de pårørende og samfundet.

Læs hvordan asperger/ASD påvirker NT-ægtefælle og børn.
Læs om Børn af Forældre med asperger/ASD.


NT-pårørendes viden er uundværlig

Den største førstehånds viden om ændringer i autistiske symptomer og adfærd blandt normaltbegavede ældre med ASD, findes efter vor opfattelse hos de nærmeste pårørende, især NT-ægtefællerne. De er omsorgspersoner, hvis viden bør anerkendes.  Vi er derfor glade for alle henvendelser til www.aspergerpartner.com fra NT-pårørende, der kan bidrage med viden og erfaringer.


En voksen datters beretning

En beretning om en aldrende far med Aspergers syndrom er skrevet af forfatteren Liane Holiday Willey, der selv har aspergers syndrom. Hun skriver blandt andet:

”Jeg bemærkede, at da han blev ældre, blev han mere påvirket af AS, og ikke altid på en lykkelig måde. Det smertede mig at se min far kæmpe med ting, han plejede at kunne klare. Han begyndte at tale mere og mere om togplaner. Han blev mere nervøs, når hans rutiner forstyrredes. Og han blev mere negativ over for menneskelig kontakt bortset fra vores lille familie. Hvis jeg havde søgt rådgivning hos eksperter i alderdoms processer, ville de nok have fortalt mig, at sådan er det at ældes. Men jeg bemærkede den diskrete forskel mellem min far og andre mennesker på hans alder. Min far var ikke ved at blive en typisk ældre person med typiske behov for pleje og komfort. Han var ved at vende tilbage til sin tryghed-zone; sine asperger-rødder.”  (oversat).
Læs hele Liane Holiday Willey’s fortælling her.


Risiko for Alzheimer?

NT-ægtefæller spørger, om personer med AS / ASD har større risiko end andre for at få Alzheimer demens?

Socialstyrelsen skriver, at man endnu ikke ved, om forekomsten af demens er højere eller lavere hos mennesker med autisme. I Socialstyrelsens Vidensnotat om Autisme 2014 hedder det i afsnittet ”Ældre og autisme”:

 “Mennesker med autisme kan mangle forudsætninger for at erkende og reagere på tegn på sygdom i alderdommen. (………) Den særlige profil hos mennesker med autisme kan også have betydning for, hvordan aldersrelaterede sygdomme viser sig i forhold til debuttidspunkt, forekomst og grad. For eksempel kan langvarig medicinering påvirke aldringsforløbet. Vi ved endnu ikke, om forekomsten af demens er højere eller lavere hos mennesker med autisme.”  (Begrebet ’autisme’ bruges for hele det autistiske spektrum, herunder Aspergers syndrom og High Functioning Autism).


Alzheimer og autisme 

På internettet findes fagartikler der berører spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem ASD og Alzheimer. En  artikel fra autismSD.com nævner blandt andet:

“På det psykologiske plan deler autisme og Alzheimer en række udfordringer, herunder: Katatonisk tilstand, søvnforstyrrelser, balanceproblemer, problemer med sprogforståelse, problemer med skift af opmærksomhed m.m. Studier af neurologiske udviklingsforstyrrelser og neuropsykiatriske lidelser forstærker formodningen om genetisk overlapning mellem Alzheimers og autisme. (……)  Både Alzheimer- og autismepatienter har atypiske fund i hjernen, der signifikant ligner hinanden, herunder ekstrem aflejring af metal-ioner såsom kviksølv (Hg), reduceret acetylcholin (neurotransmitter), eksistensen af ​​viral eller bakteriel infektion, og markant forhøjet SS-amyloid (1-42).”
Læs hele artiklen her: Alzheimer and Autism: A tale of shifting hypothesis

 

        03. 08. 2014
© Aspergerpartner.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.