Kategori: Anmeldelser

Her finder du anmeldelser af bøger, hjemmesider, artikler fra medier og presse af relevans for ægtefællen til en person med Aspergers Syndrom.

Empati og mentalisering

Er empati det samme som at mentalisere? Det spørgsmål stilles ofte, efter at begrebet mentalisering har vundet indpas i psykologi, pædagogik og psykiatri. Evnen til at mentalisere – eller fraværet af denne evne – omtales flittigt i faglitteratur om autisme…

Spiseforstyrrelse eller autisme

Nyere viden viser, at mange piger /kvinder, der får diagnosen spiseforstyrrelse, reelt har autisme spektrum forstyrrelse (ASD, ASF 1). Hvis det er velbegavede personer med ikke-erkendt højt fungerende autisme /Aspergers syndrom, kan autismen ulykkeligvis blive overset. Resultatet er, at personen…