Følelsesmæssig intelligens

Lever du I parforhold med en voksen med Aspergers syndrom/ASF? Så har din partner alvorlige begrænsninger i følelsesmæssig og social intelligens. Det er derfor vitalt for din egen sundhed, at du har et selvstændigt socialt liv, hvor du bliver mødt med naturlig respons fra andre mennesker.

Den psykologiske teori om følelsesmæssig intelligens er udviklet af Peter Salovev og John Mayer. ”Følelsesmæssig intelligens er evnen til at opfatte og forstå egne og andres følelser, til at motivere sig selv og til at håndtere sine følelser på en god måde i forhold til omgivelserne for at fremme følelsesmæssig og intellektuel vækst.”

Mayer & Salovev, 1997

Sagt på en anden måde: Følelsesmæssig intelligens handler om at udvikle færdigheder inden for selvindsigt, selvbeherskelse, motivation, empati og sociale relationer. Det handler således ikke om at tale andre efter munden eller vige uden om ubehageligheder. Det handler om at kunne styre sine impulser og følelser; om at kunne motivere sig selv uanset modgang, og om at være bevidst om sine bevæggrunde, følelser og stærke og svage sider.

Daniel Goleman om Følelsernes Intelligens

Psykolog og videnskabsjournalist Daniel Goleman er forfatter til bl.a. bestselleren “Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ.” Den udkom i 1996 og er siden udgivet på dansk med titlen: “Følelsernes intelligens”. Daniel Goleman inddeler den jobrelaterede følelsesmæssige intelligens i fem kategorier:

1. Selvindsigt. Det er evnen til at være bevidst om egne følelser og bevæggrunde samt deres virkning, også for andre mennesker. Som tegn på en sundt udviklet selvindsigt nævnes: Selvtillid, realistisk selvkritik, selvironi samt erkendelse af egne stærke og svage sider. Vores selvindsigt beror på evnen til at identificere og beskrive egne følelser korrekt.

2. Selvbeherskelse. Det er evnen til at have styr på impulser og sindsstemninger og til at kunne omdirigere dem konstruktivt. Og det er evnen til at tænke sig om, inden man handler eller fælder en ”dom” over nogen eller noget. Tegn på selvbeherskelse er: Troværdighed, integritet, ansvarlighed, åbenhed over for forandringer, tilpasningsevne.

3. Indre motivation. Det er passion for at arbejde ud fra motiver, der rækker udover ”ydre belønninger” såsom penge og status. Det kan f.eks. dreje sig om motivation i: En holdning til, hvad der er vigtigt i livet; glæden i at gøre en forskel; nysgerrighed efter at lære; tilbøjelighed til at stræbe efter et mål. Kendetegn på indre motivation er vedholdenhed – også ved skuffelser; initiativ; organisatorisk tilrettelæggelse samt optimisme, også når noget mislykkes.

4. Empati. Det omfatter forståelse for andre mennesker og evne til at behandle andre med tanke for deres følelsesmæssige reaktioner. I jobmæssig sammenhæng viser empatiske evner sig som: Ekspertise i at opbygge og fastholde talenter, sans for potentialet i menneskers forskellighed, serviceorientering, fornemmelse for magtstrukturer og følelsesmæssige understrømme.

(Det er vigtigt at notere sig, at empati ikke nødvendigvis er det samme som medfølelse eller omsorg. Empati kan ”bruges” til såvel en medfølende eller en brutal adfærd. Seriemordere, der gifter sig mange gange og dræber sine partnere, ser f.eks. ud til at have store empatiske færdigheder. Men de bruger dem på grusom måde.)

5. Sociale evner. Det omfatter færdigheder i at lede menneskelige relationer og opbygge netværk; evne til at kommunikere og skabe fælles forståelse; samarbejdsevne; evne til at håndtere konflikter på en god måde; færdigheder i at motive andre og initiere forandringer; talent for teambuilding.

Daniel Goleman’s five components of emotional intelligence

aspergerpartner.com

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.