Forsker: Vold er hverdag i ægteskab med en autist

Af Rench, Cathryn, Ph.D., CAPELLA UNIVERSITET, 2014, 264 sider

Resume af rapporten:Ægteskab med en person med autisme spektrum forstyrrelse

Mens forskningen fokuserer på autisme spektrum forstyrrelse (ASD) og Aspergers syndrom (AS) hos børn, er der kun begrænset viden om tilstanden hos voksne. Flertallet af voksne med AS / ASD er aldrig diagnosticeret. Men mange af disse personer gifter sig, og de udsætter parforholdet for alvorlige udfordringer, som ikke har været nærmere undersøgt.  Når en ægtefælle eller et par søger terapi, overses en væsentlig kilde til de problematiske symptomer. Terapeuter uden indsigt i hvordan AS-neurologi påvirker hele familien, risikerer derfor at forværre deres klienters problemer.

Ofte er det den ægtefælle, der ikke har Asperger (AS), dvs. den neurotypiske partner (NT), der bliver opfattet som ansvarlig for vanskelighederne i forholdet; og det vil sædvanligvis sige den kvindelige part, fordi der er en diagnostisk skævhed, idet mange gange flere mænd end kvinder diagnosticeres med AS.  Både kliniske rapporter og personlige beretninger understreger imidlertid konsekvent de alvorlige negative virkninger for NT ægtefællens fysiske og psyko-sociale velbefindende. Alligevel har denne befolkningsgruppes faktiske erfaringer været påfaldende ignoreret af forskere.

Resultaterne af nærværende studie var uventede; de afslørede et så gennemgribende mønster af vold i parforholdet, at det fremstod som en livsstil for ægteparret. De fem former for vold i hjemmet (følelsesmæssig vold, seksuel vold, psykologisk vold, økonomisk vold, fysisk vold) karakteriserede NT-deltagernes faktiske vilkår og erfaringer i forholdet.

Baseret på undersøgelsens resultater foreslås følgende: Screening for posttraumatisk stress syndrom (PTSD) og komplekse traumer blandt nødstedte NT ægtefæller og tidligere NT ægtefæller; Korn’s integrative psychobiological behandlinstilgang til traumer; Jordan’s gensidige empathic relational-cultural model til at genoprette intersubjektive processer; og Brown’s feministiske terapi til genvindelse af selvfølelsen.

Nærværende studie har anvendt Giorgi’s beskrivende fænomenologiske metode til at undersøge, hvad det vil sige at være gift med en person med Aspergers syndrom. Der er gennemført semi-strukturerede individuelle interviews med 10 nuværende eller tidligere NT ægtefæller. Edith Steins feministise fænomenologiske teori er anvendt for at indkredse magthierarkiet, mens Finlay’s model for “reflexive embodied empathy” er brugt ved dataindsamling og “embodied dwelling” til analyse. For at belyse de centrale mentale processer, der er involveret i voksne parforhold, er der foretaget en litteraturgennemgang ud fra tilknytningsmæssig og interpersonel neurobiologisk teori, for herved at identificere den manglende viden, som nærværende undersøgelse sigter på.

CAPELLA UNIVERSITY, publikationsnummer 3681894

Hele forskningsrapporten er tilgængelig på engelsk eller fransk for 38 US dollars og kan bestilles ved email til: cathryn.rench@gmail.com

Kilde: http://gradworks.umi.com/36/81/3681894.html

Læs også om forskning i NT-AS relationer ved Cambridge her

Læs også om forskning i NT-AS relationer ved Bond Universitet her

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.