Forskning: NT-partnernes velbefindende

Oversat fra engelsk:
Resume: Stress håndtering og modstandskraft: En undersøgelse af velbefindende for partnere til personer med Aspergers Syndrom.

Af Dr Lisa Abel og Dr Vicki Bitsika
Copyright beskyttet

I 2010-2011 iværksatte vi (Dr Lisa Abel og Dr Vicki Bitsika) en forskningsundersøgelse af de mentale helbredsmæssige følger for personer i AS-NT parforhold. Vi fokuserede specifikt på betydningen af træthed, modstandskraft og stresshåndtering for depression og angst blandt NT-partnere. På grundlag af en funktionel analytisk tilgang vurderede vi også i hvilken grad, NT-partnere havde oplevet tab af positive stimuli i tilværelsen (sociale, følelsesmæssige og kognitive) efter påbegyndelsen af NT-AS parforholdet. Et hundrede-og-toogtyve partnere (113 kvinder) besvarede spørgsmålene i undersøgelsens spørgeskema, og 17 deltagere gennemførte interviewet; 16 heraf var fra det oprindelige udsnit på 122 personer. Gennemsnitsalderen for NT-partnerne var 48,6 år. Gennemsnitsalderen for deres AS-partnere var 50 år. AS-partnernes gennemsnitsalder ved diagnosticeringen var 46,5 år. Enogfirs procent af de NT-partnere, der deltog i undersøgelsen, var gift, og ifølge interview besvarelserne havde de i gennemsnit været i NT-AS parforholdet i 20,5 år (fra 2 år til 46 år). Undersøgelsen viste, at NT-partnerne oplevede et mildt-moderat niveau af angst og depression. Det fremgik, at træthed, modstandskraft og (resultatløse) anstrengelser for at håndtere situationen alle var signifikante til forudsigelse af NT-partnernes angst og depression. Interviewbesvarelserne viste, at mange af partnerne havde oplevet en formindskelse – i mange tilfælde et ophør – af rekreative og/eller sociale aktiviteter siden begyndelsen af deres AS-NT parforhold. Mange partnere rapporterede også, at de oplevede øgede symptomer på angst og depression siden påbegyndelsen af deres parforhold med AS-partneren.

Mange NT-partnere oplyste, at de var alene om ansvaret for at planlægge og træffe beslutninger i deres familie og/eller parforhold. NT-partnerne rapporterede også om fravær af naturlig (free-flowing) udveksling af kommunikation med deres AS-partner, lige som de rapporterede om fravær af følelsesmæssigt indhold i kommunikationen med AS-partneren. På grund af manglende forståelse og støtte fra omgivelserne rapporterede NT-partnerne derudover om vanskeligheder ved at tale med andre om de udfordringer og erfaringer, de havde i parforholdet. Generelt tegner der sig et mønster af restriktion og kontrol i NT-partnernes adfærd på det sociale, følelsesmæssige, kognitive og kommunikationsmæssige område; på baggrund af deres AS-partneres natur virker det, som om de er nødt til at bevare denne adfærd for at undgå kriser. Mens denne kompenserende adfærd har til formål at håndtere dag-til-dag-udfordringer i parforholdet, så er følgerne på længere sigt, at NT-partnernes helbred og velbefindende påvirkes, sådan som det fremgår af besvarelserne om øget angst, depression og isolation. Det anbefales NT-partnerne at genindføre tidligere positive stimuli i tilværelsen – fysisk aktivitet, social kontakt med andre, følelsesmæssigt engagement med andre – for at øge det fysiske og psykiske velbefindende og lette en positiv håndtering af situationen.

Copyright Notice: Dette resume er forfatternes intellektuelle ejendom og må ikke publiceres uden deres accept.

Offentliggøres af www.aspergerpartner.com med tilladelse fra Dr Lisa Abel Ph.D MAPS, Undergraduate Coordinator (Psychology), Humanities & Social Sciences,  Bond University, Australia.

Oversættelse til dansk: © www.aspergerpartner.com

Læs originalteksten her: Executive summary, by Dr Lisa Abel and Dr Vicki Bitsika .

1 comment for “Forskning: NT-partnernes velbefindende

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.