Forum

Kære Bruger af NT-Forum

Forum på hjemmesiden aspergerpartner.com ophører. Du kan derfor ikke længere logge ind, og der oprettes ikke nye brugere.

Forum ophører på grund af manglende ressourcer, og det sker med vemod. Vi vil gerne af hjertet sige TAK til Dig, der har været bruger. Du har bidraget til, at andre i samme situation – andre NT-partnere – er blevet mindre ensomme, og måske for første gang har følt sig forstået og har kunnet dele livsklog  indsigt til uvurderlig støtte for andre.  Du har bidraget til dybere indsigt i kærligheden i NT-AS parforhold.

Hvad nu?

Der har vist sig behov for NT-supportgrupper og for et forum, hvor NT-partnere trygt og fortroligt kan udveksle erfaringer. Måske er der en, der har kræfter til at tage stafetten op og etablere et nyt NT-forum? I så fald vil aspergerpartner.com med glæde henvise dertil fra hjemmesiden, som fortsætter med at bringe artikler.

Du skal vide, at samtlige brugeroplysninger, brugernavne og mailadresser i forbindelse med din oprettelse som bruger i det ophørte forum er slettet. Det samme gælder alle indlæg i samtaletrådene. Vi har ikke kopier af de slettede oplysninger.

Endnu engang Tak for at Du har været med til at give NT-Forum værdi og betydning.

Asperger Partner