NT-Forum

Forum er udelukkende for neurotypiske (NT) ægtefæller og partnere til voksne med en autisme spektrum forstyrrelse, herunder asperger og High functioning autisme. Voksne NT børn af forældre med AS/ASF er også velkomne. Forum er IKKE for den, der selv har forstyrrelsen.
Register | Lost your password?