Har din hustru asperger autisme?

Det er en myte, at aspergers syndrom / højt fungerende autisme hovedsaglig rammer drenge/mænd. Asperger autisme, AS, bliver ganske vist meget oftere diagnosticeret hos drenge/mænd end hos piger/kvinder. Men eksperter på området vurderer, at forekomsten af denne alvorlige Autisme Spektrum Forstyrrelse reelt optræder langt oftere hos piger/kvinder end tidligere antaget. Professor Tony Attwood peger ud fra sin omfattende kliniske praksis på, at forholdet ser ud til at være 2:1. Det vil sige, at der er dobbelt så mange mænd som kvinder med asperger autisme, og det kan meget vel vise sig, at der er endnu flere kvinder.

Neurologisk normalt fungerende (NT) mænd kan naturligvis – lige som kvinder – være ægtefælle til en person med asperger autisme. Den mandlige partner i en sådan relation rammes af samme traumatiske belastninger, som når kønsforholdet er omvendt.


Nogle af de problemer, mandlige NT-ægtefæller til kvindelige asperger autister  rapporterer om, er:

 • Hun er en kamæleon; man ved ikke hvem hun er.
 • Hun er uinteresseret i sex og erotik; der er som om hun er kønsløs.
 • Hun er som Dr. Jekyll og mr. Hyde: Det ene øjeblik optræder hun som normal på udebane, men så snart hun er hjemme igen, bryder hun sammen og kan intet magte.
 • Når man forsøger at tale med hende, lader hun som om hun deltager i en normal, gensidig samtale. Men det hele er udenadslære og dygtigt indøvet mimik. Hun er i virkeligheden slet ikke “med”. Bagefter aner hun ikke, hvad vi har aftalt eller drøftet, og så skal man begynde forfra igen fra nul.
 • Hun viser ikke sine følelser. Hun smiler, når hun er oprevet; man aner ikke, hvor man har hende.
 • Hun er ikke i stand til at erkende, når hun begår fejl eller har uret; alt preller af på hende som på ”teflon”.
 • Hendes tankegang og synspunkter er sort-hvid, rigid og uden nuancer. Fakta og rationelle argumenter preller af på hende.
 • Hendes behov for ting er grænseløs. Hun kan ikke styre sin trang til at købe og købe.
 • Hun er ude af stand til at prioritere mellem væsentligt og uvæsentligt.
 • Hun overholder ikke tidsmæssige aftaler, tilpasser sig ikke andre i familien. 
 • Hun bliver ekstremt fornærmet, når man ikke følger hendes “regler” og tankegang i ét og alt og kan surmule i ugevis uden evne til at forsone sig.

 

Særligt alvorlige ting, som nogle NT-mænd har rapporteret, er:

 • Jeg tør ikke lade hende være alene med børnene. Hun reagerer ikke på deres følelsesmæssige behov og fatter ikke, når børnene er i krise eller farlige situationer.
 • Børnene er bange for hendes raserianfald og nedsmeltninger. Hun sætter altid sine egne behov foran børnenes. Hun giver dem mad og fysiske ting, men er blind for deres fundamentale behov for social, følelsesmæssig og oplevelsesmæssig gensidighed. 
 • Jeg kan ikke udholde at se børnenes fortvivlelse og desperation, hver gang de forgæves forsøger at opnå naturlig opmærksomhed fra deres mor.
 • Ensomhed og afmagt. Andre mennesker aner ikke, hvordan det står til; hun er ekspert i at spille en indlært rolle udadtil og lade-som-om, når der er andre til stede.
 • Der er næsten ingen børnesagkyndige, der er uddannet til at kunne gennemskue den mindblindness og begrænsede forældreevne, der gemmer sig bag en kvindelig aspergers  indlærte rollespil. Jeg tør ikke søge skilsmisse og ene-forældremyndighed, før børnene er gamle nok til selv at kunne fortælle, hvad de oplever.

 

Under radaren

Eksperter peger på, at piger/kvinder med Autisme Spektrum Forstyrrelser flyver ”under radaren” og ikke opdages lige så let som drenge/mænd. Piger/kvinder er generelt dygtigere til at kopiere andres adfærd og spille indlærte roller.

Piger/kvinder med aspergers syndrom og ASD opdages typisk først, når de kommer i behandling for en komorbid lidelse som: spiseforstyrrelse, angst, depression, anoreksi og borderline personlighedsforstyrrelse – eller når et barn eller nær slægtning får diagnosen asperger/ASD.

 

NT-ægtemanden rammes hårdt

Neurologisk normalt fungerende (NT) mænd, der lever sammen med en kvinde med aspergers autisme i en årrække, rammes af Ongoing Traumatic Relationship Syndrome, OTRS. Også børnene rammes af OTRS, og her er det er en skærpende tragedie, at børneinstitution og skole ikke er i stand til at gennemskue, når børnenes angst og problemer kan hænge sammen med moderens neurologiske udviklingsforstyrrelse.

Læs også: Har din datter Aspergers autisme?

Læs mere om piger og kvinder med aspergers syndrom her

Læs om autismelignende træk hos piger med anoreksi her, 

Læs om: OTRS, virkningen for ægtefælle og børn

www.aspergerpartner.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.