Hvor finder jeg en god terapeut?

Flere og flere neurotypiske ægtefæller til voksne asperger-autister spørger:

 • Hvor finder jeg en god terapeut?
 • Hvor finder jeg en psykolog / terapeut med dyb indsigt i den virkelighed, man lever med som NT-partner til en voksen med autisme spektrum forstyrrelse?

Nærværende artikel bygger på erfaringer fra et stort antal neurotypiske ægtefæller og kærester til voksne med Aspergers syndrom /autisme 5. Sidst i artiklen finder du en liste over nogle af de både positive og mindre positive erfaringer, NT-partnere 6 har rapporteret om fra deres kontakt med terapeuter.

Allerførst er det vigtigt at understrege, at forholdet mellem en klient og en psykolog/terapeut er af personlig art. Hvis du som NT-ægtefælle oplever en bestemt terapeut som god (eller forkert) for dig, så behøver det samme ikke at være tilfældet for en anden NT-klient. Det er din egen oplevelse og mavefornemmelse, der er afgørende. Vi anbefaler aldrig nogen konkret terapeut, ligesom vi heller aldrig fraråder nogen konkret terapeut. Det er op til dig, hvem du føler dig tryg ved.

Vi kan imidlertid dele generelle erfaringer for, hvad NT-ægtefæller bør være opmærksom på. De generelle erfaringer bygger på tilbagemeldinger fra tusinder af NT-ægtefæller i både Skandinavien, Australien og Nordamerika gennem de sidste tyve år.

*

For det første: Terapeuten / psykologen bør have dyb indsigt i autisme spektrum forstyrrelse (ASD), herunder i langtids virkningerne for NT-ægtefællen af at leve i parforhold med en voksen Asperger autist / højt fungerende autist.

Dét indebærer, at terapeuten må have dyb indsigt i OTRS 1 (Ongoing Traumatic Relationship Syndrom) og i ’Cassandra Fænomenet’ 2 (CP).

Ville du gå til en øjenlæge, hvis du har et problem med hjertet? Nej, vel. Forskellige læger har forstand på forskellige specialer. Det samme gælder for terapeuter. Som NT-ægtefælle har du brug for én med særlig indsigt i den tabu-belagte virkelighed, der præger samlivet med en voksen asperger (som typisk ikke er formelt diagnosticeret).

For øjeblikket er der endnu ikke så mange professionelle, der har indsigt i voksne AS 5 autisters adfærd bag hjemmets fire vægge. Den private non-profit organisation FAAAS 3 påpeger, at foreløbig må den nødvendige støtte (’SALVE’) 4 for NT-ægtefæller derfor i stort omfang komme fra andre NT ægtefæller, som selv kender situationen.

Det er imidlertid forståeligt, at en NT-ægtefælle kan ønske at konsultere en professionel terapeut. Hvis ikke det er muligt at finde nogen med særlig indsigt i OTRS / CP, kan det være en ide at overveje en terapeut med speciale i Post Traumatisk Stress Syndrom. En terapeut med dette speciale vil muligvis hurtigt kunne forstå situationen for en person, der dagligt lever med de vedvarende traumatiske virkninger fra partnerens uhelbredelige udviklingsforstyrrelse.

Husk: Det er i orden at spørge en terapeut om den pågældendes erfaring og uddannelse vedrørende NT-AS parforhold, før du træffer en beslutning. Måske kender du allerede en god terapeut, du har tillid til fra andre sammenhænge? Det er OK at printe artikler ud, som du kan genkende dit eget NT-AS ægteskab i, og videregive artiklerne med dine egne understregninger til terapeuten.

Artikler, som ifølge NT ægtefællers erfaringer har været nyttige til dette formål, er:

Bemærk

Nogle NT-ægtefæller fortæller, at de har været udsat for terapi, der forværrede deres tilstand. Det kan forekomme, hvis terapeuten ikke har indsigt i OTRS / CP 1, 2, eller hvis terapeuten bruger metoder, som er direkte skadelige for en NT-ægtefælle, herunder pålægger NT-ægtefællen ansvaret for partnerens autistiske adfærd. Nogle NT ægtefæller har tilmed fået at vide, at de selv er skyld i de ægteskabsproblemer, der udspringer af AS-partnerens manglende udviklingsmæssige modenhed.

Hvis en NT-partner skal hjælpes, er der i følge FAAAS 3 for øjeblikket ikke noget alternativ til ’SALVE’, som betyder: Support, Assistance, at blive Lyttet til og respekteret, Valideret og taget alvorligt, Edukation/undervisning om ASD og dets indvirkning på hele familien. Forudsat at terapeuten har en dyb indsigt i OTRS og Cassandra Fænomenet, så kan terapeuten være til værdifuld støtte for NT-ægtefællen.

*

For det andet:det er meget gavnligt, hvis terapeuten har haft personlige erfaringer med autisme spektrum forstyrrelser. Det er umuligt at blive fortrolig med Aspergers syndrom via en lærebog; første hånds erfaring er guld værd.” 7, 8
Maxine Aston

En NT-ægtefælle fortæller om den støtte, hun oplevede fra en NT terapeut med personlig indsigt fra sin svigerfamilie i, hvordan asperger påvirker de nærmeste pårørende:

Jeg behøvede ikke forklare ret meget. Det var en stor lettelse, at terapeuten umiddelbart respekterede og forstod mine bizarre erfaringer.”

Det er selvsagt obligatorisk, at terapeuten skal kunne adskille sine egne sympatier og antipatier fra konsultationen. En anden NT-hustru skriver:

Den psykolog, jeg er kommet hos, er vokset op med en far med Aspergers syndrom. Jeg oplevede stor støtte på grund af hendes indsigt i Cassandra Fænomenet. Men efter et par gange ville hun have mig til at se mit ægteskab fra min AS-partners synsvinkel. Jeg tror hun var ambivalent, fordi hun elsker sin far. I næsten 23 år har jeg været tvunget ind under min AS-partners autistiske synsvinkel og fordrejede virkeligheds opfattelse for at undgå de værste aggressioner, og jeg havde totalt mistet mig selv.”

*

For det tredje: Terapeuten skal være oprigtigt empatisk i forhold til din situation

Kun personer, der selv har en medfødt og normalt udviklet evne til at vise empati og medfølelse for andre, bør yde terapi til klienter, der er traumatiseret af langvarigt afsavn på gensidig kommunikation og empati i et parforhold med en AS-partner.

Husk: Det er i orden at spørge terapeuten: ”Hvad er din baggrund for at hjælpe familiemedlemmer til voksne med formodet autisme forstyrrelse? Hvordan er din arbejdsmetode?”

Hvis du føler det mindste ubehag ved svaret; eller hvis du oplever, at du ikke bliver troet, så afbrud klientforholdet. Du vil aldrig blive i stand til at overbevise den terapeut om de vilkår, du lever med. Hvis din ægtefælle samtidig har en god karriere og fremtræder ok på udebane, vil det blive antaget, at det er dig, der er noget i vejen med. Du er tilbage i Cassandra traumaet.

Du betaler – du er i din gode ret til at afgøre hvilken terapeut, du vil bruge. Terapeuten er forpligtet på et professionsansvar. Det er en god ide, at du på forhånd afklarer dine forventninger sammen med terapeuten.

Der findes rigtigt mange dygtige psykologer og terapeuter. Du fortjener en af dem. De mest katastrofale tilbagemeldinger kommer fra NT-ægtefæller, som har været hos en terapeut, der muligvis selv har autisme forstyrrelse – eller som ikke er klar over, at personer med AS er i stand til lynhurtigt at skifte adfærd mellem hjemmets komfortzone og udebane. Ifølge vores erfaringer er dette skadeligt for NT-klienten, som bringes fra asken til ilden.

En NT-ægtefælle skriver:

Min socialrådgiver anbefalede mig en bestemt psykolog, som har kendskab til Aspergers syndrom. Første (og eneste) konsultation gjorde mig utilpas. Psykologen havde unaturlig øjenkontakt, ingen mimik og virkede i det hele taget ikke til at forstå noget som helst om mit trauma som NT-hustru til en mand med asperger. Først da jeg spurgte om hans baggrund vedrørende NT-AS parforhold, oplyste han, at han selv har diagnosen.” 9

*

For det fjerde: Hvis terapeuten foreslår, at du tager din AS-partner med til parterapi, så find en anden terapeut kun til dig selv.

Håbet om varige forbedringer gennem parterapi er desværre falsk. Kun yderst få NT-ægtefæller rapporterer om positive virkninger, og de ser ikke ud til at holde længe. Parterapi fungerer ikke, når én af partnerne har en autisme forstyrrelse. Det er dig, NT-partneren, der efterspørger støtte og ’SALVE’. Du fortjener en terapeut, der har fokus på dig.

Aspergers syndrom er uhelbredeligt; det er en livslang udviklings forstyrrelse. Nogle ægtepar lever i håbet om, at parterapi kan få ”ham” til at fungere bedre, men det håb er falsk. Det er yderst svært at opnå forandring i den rigide og ufleksible tilstand, der kendetegner Aspergers syndrom. Selv om ændringer ikke er udelukket, hvis der foreligger incitament og motivation, så vil forandringerne som regel være yderst små”.
Maxine Aston 5, 6
”Aspergers syndrom kan ses som en mangel i evnen til indsigt i tanker og følelser. Derfor kan det være yderst vanskeligt at involvere din AS-partner i den type samtaler, der finder sted ved parterapi. Terapeuten har muligvis ikke engang kendskab til Aspergers syndrom og kan have behov for informationer fra dig, hvis misforståelser skal undgås. Du kan overveje andre metoder i stedet. Måske har du mere glæde af at konsultere en terapeut alene, så du får en chance for at gennemtænke dine egne følelser og handlemuligheder.”
Synapse Fact Sheets 10

*

 Sidst men ikke mindst: Overvej om din praktiserende læge kan hjælpe dig

Mange praktiserende læger har en udmærket forståelse for, hvad det indebærer at leve sammen med en partner, der har en empatiforstyrrelse og mangler evnen til normal gensidig kommunikation. Indsigten  i NT-ægtefællers og -børns situation er voksende.

*

 

Positive tilbagemeldinger fra NT-ægtefæller

NT-ægtefæller med gode erfaringer fra terapi beretter, at de har fået støtte til at:

 • Genvinde kontakten med sig selv
 • Genvinde sin egen virkelighedsopfattelse
 • Få mere selvtillid
 • Gennemleve den smertefulde erkendelses proces, at deres AS-partner aldrig bliver ”bedre”
 • Indse at empati, medfølelse og menneskelig gensidighed er normale og fundamentale behov, og at fraværet af det er de-humaniserende
 • Indse at lavt selvværd og depression har at gøre med fraværet af gensidighed i parforholdet
 • Indse at AS-partnerens udviklingsforstyrrelse og adfærd ikke er din skyld; ikke dit ansvar
 • Sætte tydelige grænser i omsorg for sig selv og børnene; erkende at du har et valg; du behøver ikke konstant at beskytte din AS-partner fra konsekvenserne af hans/hendes egen adfærd
 • Frigøre sig fra en opslidende redder-rolle over for AS-ægtefællen
 • Acceptere, at hvis AS-partneren lever i benægtelse af sin forstyrrelse eller nægter at søge professionel hjælp, så er der intet, du kan gøre
 • Indse at du ikke behøver lade dit liv styre af din AS-partners rigide rutiner og afhængighed af tilskyndelser; du har selv et valg
 • Se dine muligheder for at skabe forandringer til det bedre for dig selv gennem egne handlinger
 • Erkende at nogle gange er det ikke er muligt at forblive i forholdet
 • Indse at du har ret til et tilfredsstillende socialt liv med venner og familie uafhængigt af din AS-partner
 • Indse, at du er i din gode ret til at le, synge, danse, have venner på besøg og være glad i dit eget hjem
 • Begribe at en Asperger-diagnose ALDRIG er en undskyldning for fysisk eller psykisk vold fra en voksen person med normal IQ, som er i stand til at styre sine dysfunktioner uden for hjemmet
 • Indse at du har ret til åbent at fortælle andre om dit eget liv som ægtefælle til en partner med autisme spektrum forstyrrelse; acceptere at din AS-Partner måske går fra dig, hvis du gør det
 • Acceptere den smertefulde kendsgerning, at du risikerer at miste venner, der ikke kan rumme den tabuiserede virkelighed om dit liv som ægtefælle til en AS-autist, hvis udviklingsforstyrrelse er usynlig på udebane

 

Negative tilbagemeldinger fra NT-ægtefæller:

NT-ægtefæller med dårlige erfaringer fra terapi, beretter at have fået at vide:

 • ”Voksne kan ikke have Aspergers, det er kun børn!”
 • ”Du giftede dig selv med ham/hende, du vidste, hvad du gjorde!”
 • ”Sådan er alle mænd!”
 • ”Men han er så sød og begavet, det kan ikke være alvorligt!”
 • ”Autister lever ikke i parforhold”
 • ”Vis aldrig dine følelser”
 • Afbryd ikke din AS-partner fra særinteresserne
 • Du må tage endnu mere ansvar for din AS-partners adfærd, manglende impulskontrol og andre virkninger af autisme forstyrrelsen
 • Du må leve efter ”to-do” lister over alt, hvad DU skal gøre – eller ikke må gøre – for at gøre livet let for din AS-partner
 • Lad være med at stresse din AS-partner ved at give udtryk for din egen glæde, sorg, forventninger, tårer
 • Nævn aldrig din AS-partners udviklings forstyrrelse
 • Lad være med at belaste din AS-partner ved at modsige hans/hendes autistiske virkeligheds opfattelse
 • Spørg om tilladelse før du kærtegner eller rører ved din AS-partner
 • ”Du må sætte dig ind i, hvad Aspergers syndrom er, se at få læst nogle bøger om det!”
  (På dette tidspunkt har du allerede læst et helt bibliotek om AS på indtil flere sprog, og du har i årevis givet afkald på en stor del af dit eget liv for at tage dig af din AS-partner. Han/hun har på sin side endnu ikke læst så meget som en overskrift eller taget skridt for at komme dig i møde.)

*

Referencer: 

 1. Ongoing Traumatic Relationship Syndrome (OTRS)er et trauma-baseret syndrom, som rammer ægtefæller, børn og søskende til personer med sociale udviklings-forstyrrelser som Aspergers syndrom (AS) og Højt fungerende autisme (Hfa). OTRS er ikke en psykisk sygdom.  OTRS er en normal stress reaktion på vedvarende abnorme påvirkninger i et parforhold og familieliv.
 2.  Cassandra Fænomenet (CP) er en metafor for den følelsesmæssige og fysiske smerte, som ægtefæller og børn af voksne autister med AS /Hfa påføres, fordi ægtefællerne og børnene ikke bliver troet, når de forsøger at forklare andre om årsagerne til deres lidelser.
 3. FAAAS, Inc. , Families of Adults Affected by Asperger’s Syndrome http://www.faaas.org/
 4. ’SALVE’ for NT-partnere er: Support, Assistance, at blive Lyttet til og respekteret, Valideret og taget alvorligt, Edukation /undervisning om OTRS/CP og Asperger /ASD og dets virkninger for hele familien.  Læs her om ‘SALVE’
 5. AS betyder Aspergers syndrom, der er en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASD). Som en konsekvens af den uhelbredelige neurobiologiske udviklingsforstyrrelse opnår personer med AS/ASD pr. definition ikke normale udviklingstrin på en række centrale livsområder. Aspergers syndrom er, ligesom alle andre autisme spektrum forstyrrelser, omfattet af WHO’s diagnose klassifikation ICD-10 under ”Mentale og Adfærdsmæssige Udviklingsforstyrrelser”.
 6. Neurotypisk og NT betyder neurologisk typisk. Udtrykket henviser til, at personen IKKE har nogen udviklings forstyrrelse. Udtrykket bruges som modsætningen til personer med autisme spektrum forstyrrelse.
 7. Maxine Aston: Aspergers syndrome in the Counselling Room http://www.maxineaston.co.uk/published/AS_in_the_Counselling_Room.shtml
 8. Parterapi og Asperger Autisme
 9. Enkelte terapeuter har selv Aspergers syndrom /autisme. Ikke desto mindre tilbyder enkelte af dem terapi også for neurotypiske klienter og NT-AS par, idet de selv mener sig i besiddelse af den nødvendige indsigt i, hvordan en voksen med AS påvirker sine nærmeste pårørende. Det er en myte. Terapeut eller ej – personer med AS mangler pr. definition medfødt og normalt udviklet mentaliseringsevne (Theory of Mind). Deres ”mindblindness” og mangler i Theory of Mind, som er en del af deres diagnose, indebærer, at de ikke på et dybere plan kan forstå andres sindstilstand og følelser. De vil ikke kunne indleve sig i NT-partnerens perspektiv eller NT-partnerens behov for social, mental, følelsesmæssig og fysisk gensidighed, som er medfødte behov for personer, der ikke har nogen udviklingsforstyrrelse. Se også note 5 og 6.
 10. Synapse, Partners of those on the Autism Spectrum
  http://www.autism-help.org/adults-partners-aspergers.htm

16.02.2016  
© www.aspergerpartner.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comments for “Hvor finder jeg en god terapeut?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.