Moralske krav til en asperger

Som ægtefælle til en asperger oplever jeg igen og igen, at min partner flygter fra ansvaret for ubehagelige situationer, han selv har skabt. For udenforstående lyder dette måske trivielt. For er ikke alle mennesker sådan – bare engang imellem?

Men for den, der selv er ægtefælle til en asperger, behøver jeg ikke forklare forskellen. Vi véd udover smertegrænsen, at mangelen på naturlig ansvarsfølelse er langt uden for normalområdet, når det drejer sig om en person med Aspergers syndrom.

Det er en kendsgerning, at den neurologiske udviklingstilstand i hjernen har indflydelse på evnen til at føle ansvar, vise empati og begribe sammenhænge. Og Aspergers syndrom er lige præcis en neurologisk udviklings forstyrrelse inden for autisme spektret.

Jeg oplever det som et tungt dilemma, hvordan jeg skal bære mig ad, hvis jeg vil holde sammen på ægteskabet – og det ønsker jeg. Som ægtefælle kommer jeg ustandseligt til at hænge på konsekvenserne af min aspie-mands bizarre handlinger og uetiske adfærd, fordi han løber fra sit ansvar. I hvert fald hvis jeg vil holde sammen på ægteskabet – og det ønsker jeg.

Skal jeg som den normalt fungerende part i forholdet altid tåle, at hans sårende, uansvarlige og skadelige adfærd fejes bort med undskyldningen ”han har jo Aspergers Syndrom, han kan ikke gøre for det”?

Eller er der en grænse for, hvad den normale part i et samliv med en asperger skal bære? Og hvor går den grænse?

Kan det tænkes, at den, der har AS, ind imellem misbruger sin diagnose som sovepude til at sno sig uden om pligter og ansvar for egen adfærd?http://www.aspergerpartner.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif

Er der ikke en gråzone, hvor aspergeren reelt er i stand til at vælge bevidst ud fra sit kendskab til, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til sin partner? Og i forhold til andre mennesker? Og hvor det gør hele forskellen mellem himmel eller helvede for NT partneren i forholdet, om aspergeren vælger etisk – eller kører moralsk frihjul?

Det er min  erfaring, at der er en sådan gråzone, og at aspergeren kan spille mere hjælpeløs end han reelt er med den konsekvens, at jeg som NT-partner skal overskride mine indre grænser og tale med store ubehagelige bogstaver, hvis jeg skal holde ham fast på hans eget personlige ansvar. Hvad siger andre NT ægtefæller?

Jeg tror, de fleste ægtefæller til aspergere er gode til at undskylde deres partners flugt fra ansvaret. Her er i hvert fald noget af det, jeg selv i tidens løb har sagt til stor skade for mig selv:

 ”Han forstår ikke konsekvenserne af sine handlinger.
Han er ikke bevidst om, at andre mennesker har andre bevæggrunde, tanker, følelser og synspunkter end han selv.
Han ved ikke, hvornår han krænker andre mennesker.
Han fatter ikke, at han ikke kan fortælle dybt fortrolige ting videre, som jeg betror ham privat i vores ægteskab.
Han er ikke bevidst om grænsen mellem sig selv og andre.
Han aner ikke, at hans måde at tale på kan virke uforskammet og stødende på andre. Han kan ikke gøre for, at han ikke kan aflæse andres følelser.
Han kan ikke gøre for, at han mangler impulskontrol.
Han kan ikke gøre for, at han ikke kan lære ud fra erfaring.
Han kan ikke gøre for, at han ikke forstår de sociale spilleregler.
Det er synd for ham.
”   Og så videre…

Jeg erkender, at jeg er god til at undskylde ham hele tiden, så han ikke behøver anstrenge sig for at leve op til voksent ansvar. Men dermed skader jeg kun mig selv. Og min AS-mand kan triumferende sno sig uden om den del af ansvaret, han i virkeligheden er udmærket bevidst om, men bare ikke gider.

Og bemærk lige: De undskyldninger, jeg har anført ovenfor, kan jo også bruges om et toårs barn. Bortset fra at et normalt NT toårs barn konstant lærer af sine erfaringer.

Er det rimeligt, at den neurotypiske partner skal leve med, at aspergeren kører på børnebillet, når det gælder ansvar – samtidig med, at aspergeren kræver at blive respekteret som en velfungerende voksen? Er det ikke netop en uløselig del af respekt for et voksent menneske, at der stilles moralske og etiske krav til ham?

Jeg stiller mange spørgsmål, men har ikke selv andet svar end det gamle triste: Hvis ikke man kan klare lugten i bageriet, så må man gå sin vej.

Måske andre partnere til aspergere har tanker? 

Kan det for eksempel være en rimelig bundgrænse at forlange, at aspergeren som minimum anerkender sin diagnose? Og er ærlig om den i forhold til venner og udenforstående? Det ville jeg føle, var en lettelse, for så kunne andre mennesker bedre forstå min svære situation.

Neurotypisk ægtefælle

 

 

 

9 comments for “Moralske krav til en asperger

 1. O
  2. maj 2013 at 21:45

  Hej,
  Tak for denne blog!

  Moralsk ansvar, spørger du…I et samfund, hvor vi lægger vægt på ligeværd vil jeg mene ja. Måske ikke nødvendigvis som Asperger, men på alle de områder, hvor mennesket overskrider andre menneskers grænser, krænker andre menneskers private rum og på andre måder volder skade. For det handler jo om meget mere end pinlige situationer. Mange aspergere volder jo vanvittig stor skade på deres nærmeste omgivelser, og den ret er der ingen, der har uanset om de forstår det eller ej.

  Men når det er sagt kender jeg jo også dilemmaet. Selv er jeg dog nået frem til, at livet med en Asperger ikke kan handle om, hvad han efter min mening er voksent forpligtet til. Det handler i langt højere grad om mit ansvar for at sætte og respektere mine egne grænser. Det er en kæmpe udfordring, for bedst som jeg oplever at jeg har sat (råbt) dem, så ingen nogensinde vil være i tvivl igen, bliver de overskredet på ny.

  Det er når jeg ser hele situationen i lys af børnene at den moralske pligt får en ny vinkel. Det er der, jeg bliver bittert bevidst om, at jeg er i færd med at vise dem, at grænser ikke nødvendigvis skal respekteres. For jeg tillader jo at de bliver overtrådt. Det er mig, der endnu ikke har fået ind i mit hoved, at al erfaring viser mig, at det aldrig vil ændres.

  Det er en hård nyser, for hvem er det så egentlig, der har en ganske frygtelig omgang med grænser og læring…. ? Det må være os begge. Ellers ville jeg være gået.

  Hvad afholder mennesker fra at gå, selvom det er så slidsomt og ensomt at blive?

 2. St
  28. august 2014 at 14:15

  Her tales om Asperger som “en han” – skriv bare “hun”

  Prisen kan være stor ensomhed og sorg. Hvor lidt kan man leve med?

  Dette er NETOP pointen med alt vedrørende samliv. Ikke kun med en Asperger – men i alle parforhold ??

  Det er netop den følelse jeg kæmper med lige nu . . . . . . . “Hvor lidt kan jeg leve med – og hvor lidt VIL jeg leve med” ??

  Min hustru har ingen diagnose – som Asperger – men jeg kan genkende alle de “symptomer”, som beskrives på denne side.

  Konsulterer i øjeblikket selv en psykolog, for at finde afklaring for mig selv . . . . ALTSÅ “hvor lidt kan jeg leve med”.

  Det er meget frustrerende IKKE at mærke det jeg vil kalde “naturlig gensidighed” ; Oplever det nærmest som hvis man fjerner bogstavet G i ordet “gensidighed” – som dermed bliver til (G)ensidighed. Efter 5 års samliv er det – for alvor – ved at gå op for mig, at tingene “kun går en vej”. Jeg oplever det som om min hustru har 1 dagsorden, når det gælder hende selv – og en helt anden når det gælder om, “hvordan andre påvirker hende”. Der er slet ingen rød tråd, hvilket naturligvis er meget frustrerende.

  Ingen initiativer – på områder – hvor hun forventer noget af andre.

  Intet “ansvar” – på områder – hvor hun forventer, at andre skal tage et ansvar.

  Ingen mulighed for “gensidig afstemning” – hvor ALT skal “tilrettet og tilgodese” hendes følelser.

  Mekanisk (OCD-lignende) tilrettelæggelse af “egen verden” – uden store hensyn til andres input og meninger. (hun kan godt tale om det, men desværre ikke levere det, som (efter min opfattelse) bør leveres af egenindsats.

  Jeg eftersøger gode “praksisråd” for situationer, hvor man bør “understøtte” – samt tilsvarende hvor man bør “træde i karakter med egen mening”.

  Jeg oplever det som om jeg ALTID skal tage hensyn og når jeg “påpeger” hvad jeg selv byder ind med . . . . . er svaret oftest: “du kan jo bare lade være”. Det føles særdeles nedværdigende og ydmygende. Jeg forventer ikke ydmyghed, men blot et mere realistisk samspil, hvor helhedsbilledet er udgangspunktet for den gensidighed, jeg mener bør være tilstede i et parforhold.
  (Jeg må gerne “gå hendes vej” – men hun ALDRIG “min vej” – hvis I forstår)

  Jeg kommer jævnligt i tvivl om andre “personligheder” kan reagere sådan – men er (næsten) overbevist om, at jeg er gift med en Asperger.

  Praktiske hverdagsråd efterlyses – diagnose eller ej.

  På forhånd tak

 3. Erna S.
  6. februar 2017 at 23:46

  Jeg har aldrig før mødt eller talt med andre i samme situation som mig selv. Har vidst gennem en del år at min mand var en asperger, men han slår det hen eller spøger med det. Jeg genkender alt det I skriver om. Føler mig meget alene. Vi har været gift i 32 år. Mange af de løsninger jeg ser beskrevet på denne hj.side er jeg også kommet frem til gn vores samliv. Det er et stort problem at han ikke vil eller kan ændre adfærd. Det er ydmygende at være sammen med ham sammen med andre fordi han taler hen over andre, dominerer samtalen når der tales om emner han interesserer sig for og afbryder eller taler belærende og med detaljer og fx årstal som er enerverende at høre på. Han er desuden tilbøjelig til kun at tale til en person. Samtalen bliver altid på hans præmisser. Hvis han får modspil eller der er en person tilstede som han respekterer for hans viden eller holdninger kan han godt lytte og spørge ind. Og når vi har talt om det inden og han kan se at der er behov for at han tager hensyn fordi nogle personer er specielt følsomme kan han lægge bånd på sig selv og være sød og rar. Derfor mener jeg godt at man kan stille moralske krav. Men det er som om det kræver de ovennævnte forudsætninger. Og han kan ikke sætte sig ind i og respektere at jeg har behov for at han holder sig tilbage for at vi kan få et nogenlunde normalt og hyggeligt samvær m andre. Kun i en kort periode
  hvor jeg var parat til at flytte fra ham forstod han at det var nødvendigt. Så det er hårde odds vi er oppe imod! Nogle gange når jeg lige inden vi får gæster fx siger at jeg gerne vil have at han undlader at diskutere og og dominere samtalen kan jeg mærke at han tager sig i det, men det er svært for ham og han forstår det ikke rigtigt og bliver som regel vred over det. Heldigvis er det nemmere i hverdagen når vi et alene og vi har mange gode oplevelser på rejser og samvær med venner der accepterer ham men det er et stort problem for mig at være sammen med andre sammen med ham for jeg ved aldrig hvordan det vil gå.

  • eva
   3. september 2019 at 07:13

   Hej Erna. Også jeg har netop set denne side. Er rimelig rystet/ lettet over at opdage hvad AS faktisk er. Har levet med min mand ca. 40 år og har faktisk bare troet at han var ” småsær og irriterende” og har været sikker på, at han nok ind imellem havde fortrudt at han engang sagde ja til mig. Simpelt hen ALT passer på ham. Kan ikke lade være med at undre mig over at jeg ikke har set det noget før. Har godt nok mest i ironi/sjov sagt : Han har da vist en diagnose med nogen ” bogstaver”. Så nu er der sandelig blevet alvor bag. Rart at finde en side som denne, nu hvor jeg sidder med 1 mio. spørgsmål .

 4. Hanna
  19. maj 2017 at 13:59

  UPS
  Jeg har lige opdaget denne side, jeg har aldrig før læst min egen livssituation så godt beskrevet. Men det er også utroligt sørgeligt, for det bliver ikke anderledes, kun hvis jeg opgiver mig selv. det er uhyggeligt svært at sidde her og indse, at i et ægteskab med en Asperger, er der dybest set kun plads til den ene part.

  • Stepx
   21. juli 2018 at 23:10

   Hej Hanna.
   Og jeg har også lige opdaget denne side. Først følte jeg en stor lettelse over at ikke være den eneste i verden med en Asperger samlever, men blev også meget trist og fortvivlet over det liv som jeg nu ved aldrig ændre sig og jeg skal leve et meget ensomt liv i partnerskab med en Asperger.

   • Gunn
    25. juli 2018 at 12:29

    Vi er MANGE som lever i slike forhold. Jeg tror de fleste har hatt perioder av å føle seg verdiløse, tomme, ensomme, følelse av miindreverd. Slik blir en når en lever sammen med en med aspergertrekk. Mange blir ikke diagnostiserte, men lever i parfohold som suger all energi ut av den andre partneren. Mange har levd lenge i et “fohold” der det bare gjelder å tilfredsstille EN, slik at denne ikke får sammenbrudd/ meltdown. En må passe på barna, da ASP ikke klarer å forutse farer, slik at det er risiko å la dem være alene med egne barn. Mange opplever at familie og venner trekker seg unna, de liker ikke denne merkelige mannen / kvinnen. Til slutt blir en ensom, da ASP må ha mulighet til å gjøre hva han /hun vil, når det passer, i rigide systemer. Her er det ingen fleksibilitet til noe. Det er et forhold med to personer, der bare en er i fokus (også foran parets barn) .

    Det er alt for lite kunnskap om asperger i helsevesenet og rettssystemet.

 5. Tina
  27. juli 2018 at 09:47

  Kære alle.
  Har lige fundet denne side og sidder for første gang både og græder og griner af lettelse. Lettelse over endelig efter 23 års venskab og 15 års samliv at finde ud af hvorfor vires liv er så kompliceret, kaotisk, ensomt. Vi har tid hos lægen i dag hvor min kæreste skal have en henvisning til en psykiatrisk udredning for mistanke om Aspergers. Er selv der hvor jeg gennem længere tid har været bange for både fysisk og psykisk at knække selv. Men nu forstår jeg for første gang han er syg, at jeg kun kan hjælpe mig selv, at det ikke handler om bevidst ondskab og svigt, men om en sygdom han ikke selv er herre over. Ved han føler selv meget ensom og anderledes selv og håber en diagnose vil kunne hjælpe ham til at forstå sig selv bedre, ligesom det for mig er en uendelig lettelse endelig at forstå hvorfor. Fra at føle mig som jordens mest ensomme menneske i verden, ved jeg nu, jeg er ikke alene! Tak fordi i vil dele jeres erfaringer og gid mange andre må finde denne gruppe også?

 6. Irene
  14. november 2020 at 07:34

  Tenk så flott at denne gruppen finnes. Fant den nettopp.
  Har lurt på min manns psykiske helse alltid, men veldig det siste året, siden jeg oppdaget at han hadde hatt et mangeårig, romantisk forhold på nettet. Etter 2 år ved å ikke hverken ta ansvaret for hukommelsen sin eller på noen måte ta ansvar for sine “handlinger”og i tillegg var utrolig stygg mot meg i disse årene så har det ført til at jeg har tatt “et oppgjør”. Da snakker vi om ansvarsfraskrivelse, ingen anger, (han løp etter meg før for å si unnskyld. Men han mente det ikke, han måtte bare få fred) lite eller ingen empati, aldri å lære av sine feil, dominerende samtalepartner hvor vi gjennom 24 år muligens i 90% av tiden kommunisert om ham.. Han gikk ca 15 år på byen fra jeg var gravid i ca 1 til 2 ganger i uka.. Han var vanvittig morsom og måtte alltid ha all oppmerksomhet.

  Begynte i fjor å Google opp sosiopat/psykopat men fikk det ikke til å stemme. Så førte det ene til det andre og her er jeg.
  En gang så vi på en komedie der hovedpersonen fikk for mye følelsesmessig ansvar, der han sier: “Every man is an Island”.
  Og jeg ertet ham og brukte dette utrykket en periode for hans egoisme, og vi lo godt.
  Så kom jeg over dette med asperger og fant et innlegg i en avis som het: “Å elske noen bor alene på en fin øy”.
  Nok fra meg. Tusen hjertelig takk for deres historier. Klem 😘

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.