Myter og Fakta om AS og intelligens

Den anerkendte autisme organisation, Autism Calgary, gør op med en række myter om Aspergers syndrom og intelligens. Autism Calgary hjælper personer og familier, som er ramt af autisme spektrum forstyrrelser, til det bedst mulige liv.

Myte: Personer med Aspergers syndrom og “højtfungerende” (HF) autisme spektrum forstyrrelser har kun et ”mildt” handicap. De har stort set ikke brug for støtte.

Fakta: Aspergers syndrom og HF autisme spektrum forstyrrelse (ASF) er altid en alvorlig udviklingsforstyrrelse. Mennesker med Aspergers syndrom og “højtfungerende” ASF er ofte svært handicappede. De har brug for støtte og hjælp til: Relationer til andre mennesker, deres adfærd i familien og hjemmet, sociale situationer, personlig pleje, kommunikation og sprogforståelse, planlægning, organisering, tidsfornemmelse, fritid og deltagelse i fællesskaber, sundhed, bolig, uddannelse, beskæftigelse, osv. ”Højtfungerende” autisme betyder ikke, at disse personer er mere intelligente eller ”højere” udviklede end befolkningen i almindelighed. Det betyder blot, at de er bedre fungerende end autister, der ikke har et sprog.

Myte: Aspergers syndrom og ”højtfungerende” ASF adskiller sig væsentligt fra autisme.

Fakta: Aspergers syndrom, HF autisme og atypisk autisme ER autisme. Det er autisme spektrum forstyrrelser. Personer med AS har autistisk adfærd, herunder: Idiosynkratisk og stereotyp adfærd, perseveration, ekstrem optagethed af egne behov, fiksering på bestemte emner, dårlig impulskontrol m.m. Deres autisme indebærer funktionelle begrænsninger. Men i modsætning til andre autister kan personer med AS, HF autisme og atypisk autisme tale relativt flydende.

Myte: AS og HF autisme handler kun om indlæringsvanskeligheder lige som ADHD og ordblindhed.

Fakta: Der ses en væsentlig anderledes udvikling i hjernen fra 8-10 måneders alderen hos personer inden for autisme spektret, sammenlignet med neurologisk normalt (NT) udviklede personer. AS og HF autisme påvirker utallige livsområder, for eksempel personens evne til fysisk koordination. Det påvirker evnen til at modtage sanseindtryk fra syn, hørelse, berøring, smag, lugt, kroppens rumlige sans (proprioception) og balancesansen. Mennesker med indlæringsvanskeligheder fungerer som regel godt i sociale situationer, i modsætning til personer med AS og andre autisme spektrum forstyrrelser. Selv når personer med Asperger og ”højtfungerende” autisme får specialundervisning, er de ikke i stand til at lære sociale færdigheder lige så hurtigt som andre.

Hvad er intelligens?
Intelligens er en generel mental evne, der repræsenterer personens samlede kapacitet til at handle målbevidst, til at tænke rationelt og til at omgås effektivt med sine omgivelser.” (Niolon, Richard, Ph.d.)

Hvilke intelligens-områder er påvirket hos personer med Aspergers syndrom, HF autisme og atypisk autisme?

 • Opfatteevnen (perception)
 • Fokuseret opmærksomhed
 • Indlæringsevnen, herunder evnen til at lære praktiske færdigheder i dagligdagen
 • Hukommelsen
 • Fantasi og evnen til abstrakt tænkning
 • Snævre interesseområder
 • Sekventering (sequencing)
 • Forståelse af sammenhæng mellem årsag og virkning
 • Multi-tasking
 • Organisationsevnen
 • Evnen til at prioritere, herunder mellem væsentligt og uvæsentligt
 • Evnen til at tilpasse sig forandringer (er ekstremt afhængig af rutiner)
 • Produktiviteten
 • Evnen til at træffe beslutninger
 • Evnen til problemløsning
 • Evnen til at lære af erfaringer og til at overføre erfaringer fra én situation til en anden
 • Kommunikations evnen
 • Evnen til at danne sig et overblik og se ”det samlede billede” (central coherence)
 • Evnen til at forstå, at andre mennesker ser og opfatter andet end én selv, og at andre mennesker har andre tanker, følelser og erfaringer end én selv (Theory of Mind)
 • Evnen til at identificere følelser hos sig selv og andre
 • Evnen til at håndtere følelser og stress

Myte: Intelligenskvotient (IQ) og intelligens er det samme.

Fakta: Nej, de er ikke. Intelligens er en generel mental evne, der repræsenterer personens samlede kapacitet til at handle målbevidst, til at tænke rationelt og til at omgås effektivt med sine omgivelser. Mennesker med Aspergers syndrom, HF autisme og atypisk autisme har begrænsninger på disse områder.

Myte: Personer med Asperger og HF autisme er ikke mentalt handicappede, idet de har en IQ omkring gennemsnit, i den lave ende af gennemsnits området, eller over gennemsnit.

Fakta: Som regel er der uoverensstemmelse mellem den verbale IQ og ”performance IQ”, og de har desuden dårlige resultater i forskellige delprøver, hvilket indebærer, at den samlede IQ-score er ubrugelig. De har ofte nedsat evne til at bruge deres viden på en meningsfuld måde. De har ofte signifikante, intellektuelle problemer i forbindelse med indlæring, forståelse og anvendelse af viden, selvom de kan være i stand til at huske store mængder af information.

Myte: Mennesker med Asperger og HF autisme er ikke sprogligt handicappede.

Fakta: De er handicappede, når det gælder: Sprogforståelse, abstrakt sprogbrug, metaforer, lignelser, billedsprog, idiomer, talemåder, ord med flere betydninger, og når flere ord har samme betydning. De er handicappede i at kunne forstå fagter, øjenkontakt, tonefald og kropssprog. Derfor er der ofte meget, de ikke fatter, herunder humor, ironi og sarkasme. Ofte forstår de heller ikke, at den sproglige betydning kan være modificeret gennem intonation.

Myte: Mennesker med Asperger og ”højtfungerende” autisme fungerer bedre på alle områder end mennesker med lavere fungerende autisme.

Fakta: De kan have stærke kompetencer på nogle områder (f.eks. hukommelse) og samtidig være meget dårligt fungerende på andre områder. Nogle mennesker med AS og ”højtfungerende” autisme er f.eks. ikke i stand til at tage offentlig transport, mens andre med lavere fungerende autisme godt kan. Der er højere risiko for depression og selvmord blandt personer med ”højtfungerende” autisme spektrum forstyrrelser, end der er i den neurologisk normalt (NT) udviklede befolkning.

Myte: Aspergers syndrom er udelukkende et socialt handicap.

Fakta: Mennesker med Asperger og HF autisme rapporterer selv, at de sensoriske vanskeligheder volder dem de allerstørste problemer. – Forestil dig det mest støjende og overfyldte sted, du nogensinde har været på med blinkende lys, farver der hele tiden skifter, ujævnt gulv, og hvor fremmede griber fat i dig og råber til dig samtidig med, at dit tøj kløer og snærer på kroppen, og du har det ene øje tildækket. Multiplicer så denne følelse med ti… Sådan opleves det ofte for en person med ”højtfungerende” ASF at besøge familien eller opholde sig blandt mange mennesker i et klasseværelse eller indkøbscenter.

Myte: Der er intet håb.

Fakta: Det, der hjælper mennesker med ASF, er også til glæde for deres nærmeste og andre. Vi gør verden til et bedre sted, når vi lærer noget om, hvordan menneskers vilkår kan være for personer med ASF. De bidrager med deres specielle og til tider unikke talenter på særlige områder og kan med den rette hjælp og støtte have et godt liv.

Læs mere på autismcalgary.com

Læs om Følelsesmæssig intelligens her

 

 

1 comment for “Myter og Fakta om AS og intelligens

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.