OTRS: Byrden for ægtefælle og børn

Ægtefælle og børn til voksne med Aspergers syndrom (AS) og Autisme Spektrum forstyrrelse (ASF) risikerer at blive ramt af OTRS.  OTRS betyder Ongoing Traumatic Relationship Syndrome (Vedvarende Traumatisk Relations Syndrom).

Hvad er OTRS?

OTRS er et trauma-baseret syndrom, som kan ramme personer, der over en længere periode udsættes for gentagne psykologiske, traumatiske påvirkninger inden for rammerne af et nært forhold.
OTRS er en normal reaktion hos normale (NT) personer som følge af langvarig traumatisk stresspåvirkning inden for et intimt forhold. Symptomerne ligner dem, man ser hos mennesker, som konstant, gennem lang tid er udsat for “mild” tortur, både psykisk og fysisk. Konsekvenserne er dog desto alvorligere, fordi de traumatiske stresspåvirkninger ved OTRS er påført i hjemmet inden for en intim relation, og fordi omgivelserne typisk fornægter realiteterne om det, der finder sted.

Skaderne på den normale (NT) ægtefælle og eventuelle børn opstår snigende og kan fortsætte gennem årtier.

Hvad er symptomerne?

Symptomerne på OTRS er stress-relaterede helbredsproblemer. De opstår over et langvarigt tidsrum som følge af krænkelser og ignorering  fra den ægtefælle/partner, der har Aspergers syndrom/ASF. Symptomerne kan være fysiske sygdomme, stressrelaterede helbredsproblemer, depression, frygt, tab af selvværd, tvivl på egen virkelighed, ensomhed, udmattelse, ufrivillig social isolation, m.m. Nogle af symptomerne er identiske med de symptomer, der rammer ægtefæller til sociopater, som også har en empatiforstyrrelse.

 

Hvad er årsag til OTRS?

OTRS skyldes det psykologiske trauma, den normale (NT) ægtefælle påføres ved at leve i parforhold/familieliv med en person, der har alvorlige begrænsninger i evnen til at indgå i gensidige relationer, og som:

 • ikke udviser gensidighed
 • ikke viser empati eller medfølelse
 • ikke kan sætte sig i andres sted
 • har svært ved gensidig kommunikation
 • ikke anerkender den normale (NT) ægtefælles virkelighed og holdninger
 • ikke kan aflæse andres hensigter og følelser
 • har svært ved at lære af erfaringer
 • ikke kan overskue komplekse sammenhænge
 • ikke kan give næring til en relation
 • ikke kan se sit ansvar for egne handlinger
 • ikke kan forhandle, søge kompromisser eller løse konflikter
 • er ekstremt optaget udelukkende af egne behov
 • har mangelfuld evne til voksen impulskontrol
 • måske har sensoriske forstyrrelser, der udelukker eller stærkt begrænser et intimt samliv

Sekundært forværres traumasyndromet, når omgivelserne – herunder fagfolk som terapeuter og læger – ikke kender til eller ikke tager den bizarre virkelighed alvorligt, som den normale (NT) partner befinder sig i. Den normale ægtefælle vil  typisk vente meget længe med at indvie andre i, hvad der foregår i hjemmet, fordi det er tabu at tale med nogen om disse ting. Det opleves pinligt og er ikke sjældent også forbundet med vold inden for hjemmets fire vægge.

Hvad er Cassandra Fænomenet?

Hvis man som ægtefælle eller kæreste til en person med Aspergers syndrom forsøger at fortælle om det til andre, oplever man typisk, at ingen tror på en. “Han (hun) er jo så flink!” Det er den reaktion, den normale partner typisk løber ind i.  Det skyldes ikke, at omgivelserne er overfladiske eller ligeglade. Det har at gøre med, at aspergere er dygtige til at kopiere andres adfærd på udebane, så de ikke “afslører” sig selv, med mindre de kommer i uvante situationer. Det forværrer belastningen på den normale (NT) ægtefælle, når man ikke bliver troet og ikke får støtte og hjælp.

OTRS kaldes undertiden også for Cassandra Fænomenet. Cassandra var en kvinde i den græske mytologi. Hun havde profetiske evner, som altid talte sandt. Men guderne sendte i misundelse den forbandelse over hende, at ingen nogensinde ville tro hende.

Fra asken til ilden

Aspergers syndrom er en diagnose, som først er blevet anerkendt – og kendt – inden for de sidste 20 år. Fra professionel side er fokus rettet mod den, der har AS/ASF. Det vil først og fremmest sige børn og unge, som hjælpes til at kompensere for de problemer, deres udviklingsforstyrrelse giver.

Der er kun begrænset professionel fokus på den situation, normale (NT) partnere  til voksne med Aspergers syndrom befinder sig i. Ikke mange fagfolk har den specialuddannelse og indsigt, der skal til, for at yde korrekt støtte til NT/AS parforhold. Nogle NT partnere til voksne aspergere beretter tilmed, at terapeuter har rådgivet dem til at tilpasse sig aspergerens bizarre  og egocentriske adfærd endnu mere.

Dette er direkte skadeligt. Den neurotypiske ægtefælle lever ofte på en knivsæg i stress og frygt for aspergerens udbrud og reaktioner. Aspergerens manglende impulskontrol kan få hele familien til at leve i konstant frygt. Familien kan blive isoleret, fordi man er bange for, at gæster og legekammerater kan forstyrre aspergerens rutiner og egocentri. Hele atmosfæren i hjemmet kan blive ladet med ængstelse. Der bliver intet spillerum for glæde og spontanitet. Dette er en del af OTRS, Ongoing Traumatic Relationsship Syndrome.

Behov for viden og rådgivning

OTRS er første gang beskrevet af grundlæggeren af FAAAS Inc, der blev etableret i 1997. FAAAS står for Families of Adults Affected by Asperger’s Syndrome og er en nonprofit organisation med kontakt til mennesker i mange lande. FAAAS støtter og rådgiver pårørende til voksne med AS/ASF og arbejder for uddannelse og viden om AS’ indflydelse på normale (NT) ægtefæller og familiemedlemmer. Se www.faaas.org.

www.aspergerpartner.com

Se også: Hjælp for ægtefæller til aspergere

              Hvad med parterapi? 

 

 

 

9 comments for “OTRS: Byrden for ægtefælle og børn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.