Psykiske og følelsesmæssige overgreb på børn

”Når man ser på skadevirkningerne, så er der ingen forskel mellem fysiske, seksuelle og følelsesmæssige overgreb. Det eneste, der adskiller det fra hinanden, er krænkerens valg af våben.” Advokat Andrew Vachss *

”Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare”. Socialstyrelsens voldsnetværk

Hvad er følelsesmæssig mishandling?

Følelsesmæssige overgreb på et barn er et adfærdsmønster, der i alvorlig grad kan forstyrre barnets positive udvikling, psyke og selvopfattelse. På grund af manglende fysiske beviser er det svært at identificere.

Følelsesmæssig mishandling og svigt kan være

 •  Fravær af kærlighed og hengivenhed; fravær af knus og kram; fravær af følelsesmæssig og psykisk opbakning til barnet; fravær af forsoning og tilgivelse.
 • Afvisning og ignorering: f.eks. ingen initiativer til eller respons på følelser; manglende udvisning af interesse for barnet; manglende lytten til barnet; manglende udvisning af respekt for barnets følelser; brudte løfter; afbrydelse af barnet når det taler; manglende positiv feedback; manglende fælles aktiviteter med barnet; irritation over barnets tilstedeværelse.
 • Skam og ydmygelse: f.eks. konstant kritik af alt, hvad barnet gør; nedgørelse og hån af barnets anstrengelser; nedgørelse af det, barnet siger; nedgørelse af barnets holdninger, venner og interesser; nedgørelse af barnets køn og identitet, konstante bebrejdelser.
 • Psykisk terror: f.eks. gentagne overskridelser af barnets grænser; sabotage af barnets succes ved at stille urimelige krav; at give barnet skylden for den voksnes adfærd; fysisk vold; råben og skrigen ad barnet; manipulation; bagvaskelse af barnet; trusler; straf; udsættelse af barnet for uretfærdighed og urimelige regler; at tale negativt om barnet til andre, mens barnet hører på;  forbud mod barnets naturlige snakken, spontanitet og leg, at signalere passiv aggressivitet mos barnet.
 • Isolation: f.eks. at hindre barnet i at være sammen med kammerater; undladelse af at stimulere barnet; undladelse af at svare barnet; undladelse af at føre samtaler med barnet; isolation af barnet i et lille rum; afskæring af barnet fra fællesskab og fælles aktiviteter.

Symptomer på følelsesmæssige og psykiske overgreb

 • Barnet skjuler sine øjne, sænker sit blik
 • bider sig i læber eller tunge
 • smiler kunstigt og anstrengt
 • er bange, uglad og indesluttet
 • er apatisk
 • aggressivt
 • har dårligt selvværd
 • urenligt
 • trækker sig socialt tilbage
 • har emotionelle symptomer som depression, angst og somatiske symptomer
 • prøver at flygte
 • øget selvmordstendens
 • har spiseforstyrrelser
 • har søvnforstyrrelser
 • er hæmmet i sin udvikling
 • udvikler alkohol- og stofmisbrug
 • har problemer i voksenlivet med job og familie

 

Forældreevne og Asperger/ASD

Det ligger i selve definitionen af Aspergers syndrom og autisme forstyrrelse, at forældre, der har denne udviklingsforstyrrelse, kan have alvorlige begrænsninger i forældreevnen. Det følger af mangler i mentaliseringsevnen. En forælder med Asperger/ASD er f.eks. ikke i stand til at udvise naturlig empati, trøst og medfølelse; kan udlade at reagere på barnets behov på grund af begrænset evne til at aflæse barnets signaler; kan mangle selvbeherskelse og impulskontrol, herunder over egne raserianfald; kan reagere aggressivt ved sensorisk overbelastning som følge af påvirkning fra børns normale udfoldelse; kan påføre de øvrige familiemedlemmer konstant angst for de voldsomme reaktioner, et udbrud vil medføre; kan let krænke barnets grænser, fordi forælderen med Asperger/ASD ikke forstår barnets behov og ikke kan aflæse barnets følelser og signaler.

Netpsych.dk nævner som eksempler på psykisk omsorgssvigt: Hvis barnet bliver ignoreret, har overværet fysisk vold i hjemmet, eller bliver passet af forældre, der ikke rigtigt kan aflæse barnets signaler, og som overskrider barnets grænser den ene gang efter den anden. Se  http://www.netpsych.dk/articles.aspx?id=75

En begrænsning i den ene forælder’s mentaliseringsevne og forældreevne er ikke ensbetydende med, at der rent faktisk sker overgreb i den konkrete familie.

Note *: Andrew Vachss er amerikansk advokat og forkæmper for beskyttelse af børn mod overgreb. Som advokat repræsenterer han eksklusivt børn og unge. Han har  grundlagt organisationen: The National Association to Protect Children.

Læs mere i Socialstyrelsens artikler på
http://www.socialstyrelsen.dk/voresansvar/vold-mod-born/hvad-gor-vold-ved-barnet
http://www.socialstyrelsen.dk/voresansvar/vold-mod-born/hvad-gor-du
www.aspergerpartner.com

Læs også Børn af en forælder med Aspergers syndrom

Læs også OTRS: Byrden for ægtefælle og børn

 

 

 

 

1 comment for “Psykiske og følelsesmæssige overgreb på børn

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.