Søskende til børn med autisme /asperger

Når én i familien har autisme herunder Aspergers syndrom, påvirkes hele familien. Er aspergeren /autisten en voksen, så berører det i sagens natur både ægtefællen og eventuelle børn på fundamentale livsområder. Er det et barn, der har autisme forstyrrelse, er det ikke alene forældrene, der står med et særligt ansvar og udfordring. Også søskende til en bror eller søster med autisme /Aspergers berøres dybt.

Der er heldigvis kommet større fokus på søskende til en bror eller søster med autisme forstyrrelse. Denne artikel anbefaler nogle kilder om emnet.

 

Temanummer og to bøger

”Søskende” er i centrum i et temanummer af Autismebladet (nr. 4, 2015), som bringer vigtige artikler om at have en bror eller søster med autisme. Se temanummeret om Søskende hér. 

Landsforeningen Autisme har også udgivet en børnebog med titlen ”Min storebror har autisme”. Den egner sig fint til højtlæsning for (neurotypiske) søskende og kan understøtte forældrenes samtale med søskende-barnet om de svære følelser, der er forbundet med at have en bror eller søster med autisme forstyrrelse. Se børnebogen hér. 

“Autismen tæt på” er titlen på en bog Af Karin J. Frihed, der udkom sidste år. Bogen omfatter interviews med 16 børn og unge, der fortæller om livet som søskende til et barn med autisme. Se en anmeldelse af “Autismen tæt på” hér. 

 

Søskendes svære føleler

En artikel, der varmt kan anbefales, er “Søskende til børn med autisme” af Cand. psyk. Therese Dittmann. Artiklen gennemgår de ofte oversete problemer, der rammer søskende til en bror eller søster med autisme.

Therese Dittmann nævner i artiklen, at et barn almindeligvis viser stor omsorg for en søskende, der har autisme. Men der er samtidig svære udfordringer. Den (neurotypiske) søskende kan føle sig overset, fordi forældrenes opmærksomhed går til den autistiske søster eller bror. NT-barnet kan føle sig mindre elsket, bliver ensom og opgiver at dele sine tanker og følelser med familien. Nogle reagerer med vrede og frustration. Manglende viden om autisme skaber kaos for NT-søskende, som kan tynges af dårlig samvittighed, skyld og skam. De kan tro, at det er deres opgave at passe på den autistiske bror eller søster hele livet. Barnet kan påtage sig et urimeligt stort ansvar og har brug for voksnes hjælp til at sætte grænser. Nogle NT-søskende prøver at fylde mindst muligt for at aflaste forældrene, og de kan have svære ambivalente følelser, som de har brug for at komme af med.

Therese Dittmann opfordrer til, at man taler om det svære derhjemme. En søskendegruppe er godt, men det er først og fremmest forældrene, der skal kunne lytte og tale om det svære.

Læs hele artiklen hér.

 

Flere artikler om søskende problematikken

På hjemmesiden www.centerforautisme.dk  kan du læse ”Når søster er i centrum” og “Når børn påtager sig forældrerollen”. Find artiklerne hér.

 

En engelsksproget artikel med 30 gode råd til forældre om håndtering af søskende problematikken er: How To Help Siblings Deal With An Aspergers Brother/Sister” af psykolog Mark Hutten.  Blandt Huttens mange råd til forældrene er:

”Bring ikke en NT-søskende i en forældrerolle over for en Asperger-søskende”.
”Accepter ikke dårlig opførsel fra din Asperger teenager, og forvent ikke fejlfrihed fra dine andre børn.

Læs de 30 råd til forældrene hér.

 

Når både far (mor) og en søskende har AS /autisme

Et af de sværeste vilkår for et neurotypisk barn er til stede, når også far eller mor har Aspergers /autisme forstyrrelse, og der samtidig er en bror eller søster med AS /autisme.

Denne situation er ikke ualmindelig på grund af den høje arvelighed for autisme. Det er ofte, når et barn i en familie bliver diagnosticeret med AS /autisme, at forældrene bliver opmærksomme på, at det har far (mor) da vist også! Hvis den af forældrene, der formodes at have AS, afviser at lade sig udrede; eller lever i benægtelse af sin tilstand; så er hele familien i en særdeles svær situation. Et neurotypisk barn i en sådan familie skal finde rundt i både en forælders og også en søskendes anderledes-hed. Den af forældrene, der er neurotypisk, skal tage sig både af det autistiske barn, støtte den  neurotypiske søskende i de svære følelser, slås med myndigheder og skole for at få korrekt forståelse og støtte til familien – og desuden være hjælper for en voksen partner med en usynlig udviklingsforstyrrelse, som indebærer, at vedkommende ikke kan udvise empati, er begrænset i evnen til social gensidighed og kommunikation, m. m.

Den internationalt anerkendte ekspert i Aspergers autisme Tony Attwood, som er velkendt i Danmark, omtaler i sin bog ”Aspergers syndrom” nogle af de problemer, der rammer neurotypiske børn, der vokser op med en far eller mor, der har AS.
Læs mere om emnet hér.

 

08.04.2016
www.aspergerpartner.com ©

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.